РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Т и Д Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Т и Д Инженеринг
• Изграждане на системи за мониторинг за предаване на данни в реално време на ВЕИ;
• Изграждане на системи за телеуправление и телемеханика за ВЕИ;
• Изграждане на SCADA системи;
• Изграждане на силови и разпределителни подстанции до ключ;
• Разработка на специализиран софтуер;
• Инженерингова дейност в областта на електротехниката, енергетиката и индустрията;
• Проектиране и производство на контролни и релейни табла;
•Реконструкция и модернизация на кранове.

"T и Д Инженеринг" ЕООД
гр. Варна 9010, п.к. 243
ул. "Перуника" № 46
тел.: 052/ 312 100
факс: 052/ 312 658
office@tid-engineering.bg

 


Top