РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 2, април 2022 > РЕКЛАМИ В брой 2, 2022 > Т и Д ИнженерингТ и Д Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Т и Д Инженеринг• Изграждане на системи за мониторинг за предаване на данни в
реално време на ВЕИ;
• Изграждане на системи за телеуправление и телемеханика за ВЕИ;
• Изграждане на SCADA системи;
• Реконструкция и модернизация на подстанции;
• Разработка на специализиран софтуер;
• Инженерингова дейност в областта на електротехниката,
енергетиката и индустрията;
• Проектиране и производство на контролни и релейни табла;
• Реконструкция и модернизация на кранове.


"T и Д Инженеринг" ЕООД
гр. Варна 9010, п.к.: 243
ул. "Перуника" № 46
тел.: 052/ 312 100, факс: 052/ 312 658
office@tid-engineering.bg
www.tid-engineering.bgTop