РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Т и Д Инженеринг , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Т и Д Инженеринг• Специализиран модулен софтуер за
   управление на подемни съоръжения;
• Изграждане на системи за мониторинг за
   предаване на данни в реално време на ВЕИ;
• Изграждане на системи за
   телеуправление и телемеханика за ВЕИ;
• Изграждане на SCADA системи;
• Реконструкция и модернизация на подстанции;
• Разработка на специализиран софтуер;
• Инженерингова дейност в областта на
   електротехниката, енергетиката и индустрията.

 


“Т и Д Инженеринг” ЕООД
гр. Варна 9010, п.к. 243, ж.к. “Изгрев” 865, тел.: 052/ 312 100, факс: 052/ 312 658, e-mail: datt@mnet.bg, office@tid-engineering.bg, www.tid-engineering.bg


Top