Тагаком със сертификат по ISO9000:2001

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2006

През септември фирма Тагаком успешно финализира процеса по внедряването на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO9000:2001, информира инж. Ганчо Хърлев, управител на Тагаком. Сертификатът се отнася за продажба, монтаж и поддръжка на машини за електротехниката, механиката и автоматиката и резервни части за тях, включително продажба на ръчни инструменти. Сертифицираща организация е Сертификейшън Интернешънъл България. В отговор на въпроса как внедряването на системата за управление на качеството ще се отрази на бизнес развитието на фирмата, г-н Хърлев отговаря: "Сертификатът за съответствие с изискванията на стандарта ISO9000:2001 ще ни даде възможност да разширим пазарните позиции на Тагаком. Също така, внедряването на системата за управление на качеството е основа за развитие на фирмата, съобразно динамично променящите се изисквания на пазара". От Тагаком разглеждат сертификата като доказателство за постоянно високото качество на предлаганите от фирмата инженерингови услуги, което ще допринесе за трайното сериозно присъствие на фирмата на пазара. "Системата ще повиши икономическата и оперативната ефективност на фирмата", допълва г-н Хърлев.
Top