РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Такт 2007, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6 , 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Такт 2007Задълбочените ни познания и опит в областта на опаковането и индустриалната автоматизация, комбинирани с дългого-дишния опит на нашите партньори, ни дават възможност да Ви предложим интегрирани решения, които да подобрят ка-чеството, скоростта и ефективността на Вашето производство. • Дозиране • Опаковане • Качествен контрол • Спомагателно оборудване ТАКТ 2007 ЕООД 1362 София, България, ул.“Прохладен кът“ 11 Тел:+359 2 4421040 office@tact-bg.com www.tact-bg.com

Други рекламни публикации на Такт 2007

Top