РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Таллпак България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Таллпак БългарияИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ
ЗА ОПАКОВАНЕ

• Фолираща машина за палети, Стреч фолио за ръчно и автоматично приложение
• РР и РЕТ чембер ленти за автоматично и ръчно чембероване
• Специално противоплъзгащи продукти – хартиено покритие и течен агент против приплъзване
• Инструменти за чембероване с пластмасова или метална чембер лента – пневматични и на батерия
• Линии за опаковане на палети, системи за чембероване и фолиране
• Плосък палетизатор за палетизиране и палетизиране с роботи
• Машини за индустриално пълнене на чували – „open mouth“ машини и FFS пълначни машини
• Денонощно обслужване, ремонт, поддръжка и резервни части


Таллпак България ООД
Стара Загора 6000
Южна промишлена зона
Сграда Терамис
Т.: 042/910 222
E-mail: info@tallpack.bg
www.tallpack.bg
www.tallgroup.eu


Top