РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Таллпак България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Пакетиране и складова техника, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Таллпак БългарияНАЙ-СЪВРЕМЕННИ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ
РЕШЕНИЯ В ОПАКОВЪЧНАТА
ИНДУСТРИЯ


Tallstretch
Duo FootPrint

АНГАЖИМЕНТ  ЗА ОПАЗВАНЕТО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Оставяне на зелена следа
Намаляване на CO2 емисиите


Таллпак България ООД
Стара Загора 6000
Южна промишлена зона, Сграда Терамис
Т.: 042/910 222
E-mail: info@tallpack.bg
www.tallpack.bg
www.tallgroup.euTop