РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 8, ноември 2021 > РЕКЛАМИ В брой 8, 2021 > Таллпак БългарияТаллпак България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Таллпак БългарияНАЙ-СЪВРЕМЕННИ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ
БИОПРИЛОЖЕНИЯ В ОПАКОВЪЧНАТА
ИНДУСТРИЯ

Tallpack
Bulgaria


АНГАЖИМЕНТ
ЗА ОПАЗВАНЕТО

НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Оставяне на зелена следа
Намаляване на CO2 емисиите


СТРЕЧ ФОЛИО
ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ СУРОВИНИ
• Биобазирано (екологичен PE)
• 50 – 80% от възобновяеми суровини
• 100% рециклируемо
• Аналогични характеристики на фолиото ни от висок клас NG2
• Оптимален въглероден отпечатък
• Предлага се и като предварително разтегнато фолио (PreStretch)

СТРЕЧ ФОЛИО
ОТ ПРОИЗВОСТВЕН РЕЦИКЛАТ (PIR)
• С 80% повече съдържание на рециклирани производствени
материали
• Налично в полупрозрачен, прозрачен и оцветен вариант
• Отлични прилепващи свойства за оптимално опаковане с фолио
• 100% рециклируемо
• Предлага се и като предварително разтегнато фолио (PreStretch)

СТРЕЧ ФОЛИО
ОТ РЕЦИКЛИРАНИ СЛЕД УПОТРЕБА
МАТЕРИАЛИ (PCR)

• С поне 25% съдържание на рециклирани след употреба материали
• Обща дебелина от 8 μm, без влошаване на характеристиките
• Спестява ресурси още по време на производство = оптимална оценка на жизнения цикъл (затворен материален цикъл)
• Отлични прилепващи свойства за оптимално опаковане с фолио
• Предлага се и като предварително разтегнато фолио (PreStretch)
• Отличено с PackTheFuture Award в категория "Екодизайн" за 2020 г.
• Референтен модел за използване на рециклирани материали в стреч фолио, отговарящо на изискванията за оптимално обезопасяване на товариТаллпак България ООД
Стара Загора 6000
Южна промишлена зона, Сграда Терамис
Т.: 042/910 222
E-mail: info@tallpack.bg
www.tallpack.bg
www.tallgroup.eu

Top