Тангра: Вентилационни, климатични и технологични инсталации във винарски изби

ОВКФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 7, 2014

На база дългогодишния си опит в изграждането на вентилационни, климатични и отоплителни инсталации в различни производства, фирма ТАНГРА споделя опита си в изпълнението на винарски изби в България. Всеки такъв обект има свои изисквания относно поддържането на параметрите на микроклимата през целия производствен процес.

За разработването и изпълнението на проекта е необходимо запознаване със специфичните технологични процеси, желаните изходни продукти, местоположението на избата и възможността за използване на природни ресурси.

Вземането на правилно решение и оценката на технологичните изисквания в процеса на проектиране води до разработване на енергоефективни системи и спомага за поддържане на необходимия микроклимат в различни зони на винопроизводството.

Спазването на конкретни температурни изисквания в целия цикъл на обработка и съхранение на суровината спомага за подобряване на качеството на крайния продукт. Не на последно място трябва да се обърне сериозно внимание на вентилационните системи, осигуряващи здравето на персонала, тъй като процесът на ферментация на гроздето е свързан с отделяне на въглероден диоксид (CO2).

Технологичната обработка на гроздето започва веднага след доставянето му във винарската изба. Първоначално то се охлажда в среднотемпературна хладилна камера. Целта на този процес е в рамките на 12 часа да се постигне температура на продукта 8-10°С. След това гроздето се обработва в гроздомелачка и се поставя във ферментационни съдове.

Ферментацията започва при температура на обработваната маса над 14 градуса. Тъй като процесът на ферментация е свързан с отделяне на топлина е задължително прецизно контролиране на съдовете в границите 24-28°С.

Решение за поддържане на желаните параметри е използването на технологичен водоохлаждащ агрегат за "ледена вода" и котел, работещ на ниски отоплителни температури. Водоохлаждащите агрегати могат да бъдат тип "вода-въздух" или "вода-вода". Задължително е изграждането на четиритръбна система, което позволява охлаждане на една част от съдовете и отопление на друга.

След приключване на ферментацията, виното трябва да се избистри. Избистрянето е процес, при който температурата на продукта се задържа между -6°С и 0°С в продължение на 10 дни, чрез студоносител от технологичния водоохлаждащ агрегата.

Ферментационните помещения имат нужда от принудителна вентилация, отвеждаща  отделения при процеса въглероден диоксид (СО2). Вентилационната система работи в автоматичен режим, като циклите на работа се определят от газанализатор при следене на пределно допустимата концентрация в помещението.

За гарантиране на високото качество на продукцията, температурата на въздуха в помещенията за отлежаване на виното и съхранение на готовата продукция трябва целогодишно да е в диапазона 16-18°С при относителна влажност 60-70%. Осигуряването на тези параметри на въздуха се извършва от централна климатична инсталация.

За проветряване на помещението е подходящо изграждането на вентилационна инсталация, с кратност на въздухообмен съобразен с технологичните зони.  С цел удовлетворяване на изискванията и стандартите на европейската общност е необходимо използването на системи с рекуперация на енергия.

Този тип съоръжения използват топлината на изхвърляния от помещенията въздух, като по този начин намаляват вложената енергия за подгряване на пресния въздух. Ефективността на тези съоръжения е в рамките на 50-85%. Овлажняването на въздуха в помещението може да се постигне чрез парен овлажнител.

При проектирането на такъв тип обекти трябва да се вземат предвид конкретните изисквания на Инвеститора и особеностите на обекта, като целта е да се разработи и изгради система с висока степен на автоматизация,  подсигурена и гарантираща безпроблемната работа с минимална човешка намеса. Основна задача е използването на високоефективни системи за вентилация и климатизация, с ниски експлоатационни разходи и кратък срок на откупуване.

Източник: Тангра


Други рекламни публикации на Тангра-АВ
Top