Таско Ерменков

Начало > Лица > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2006

Изпълнителен директор на Агенцията по енергийна ефективност

Името на Таско Ерменков се свързва с необратимо настанилия се в речника ни термин енергийна ефективност. И как иначе, когато през последните три години г-н Ерменков е човекът, който съвместно с екипа си има за цел да превърне енергийната ефективност от кабинетна и пожелателна дума в практическо понятие. Таско Ерменков не е представител на енергетичните среди у нас. Възпитаник е на Московския институт за международни отношения, специалност Международни икономически отношения. Има интересната биография на човек с разностранен професионален опит. След дипломирането си прилага усвоените в института знания в сферата на външната търговия. От 1987 г. до 1990 г. става част от дипломатическите среди като вицеконсул по икономическите въпроси към Генералното консулство на България в Западен Берлин. Споделя, че от годините на дипломатическа работа е възприел редица принципи от китайската философия, като твърдението, че човек има една уста и две уши и следва да ги използва в същата пропорция. През 1990 г. решава да вложи професионалния си опит и усилия в попрището на частния бизнес. От 1995 г. до 2003 г. се изявява професионално във функцията на координатор и ръководител на различни инфраструктурни и социални проекти, финансирани с дарения или заеми от Международната банка за възстановяване и развитие.

От юни 2003 г. до днес заема поста изпълнителен директор на АЕЕ. За себе си категорично заявява, че не би се заел с работа, за която не е сигурен, че може да свърши. Убеден е, че добрият мениджър не управлява, а стимулира и убеждава екипа си, че общата цел е цел на всеки един. Не вярва в популизма и празните обещания, но дълбоко вярва в мъдростта на народната приказка за неволята, т.е че ако сами не си помогнем, никой не би могъл да го направи. На въпроса мисли ли, че един ден ще достигнем партньорите си от ЕС като енергийна ефективност, заявява, че това ще стане, но тогава когато всеки от нас, независимо от поста и професионалната си ориентация възприеме енергийната ефективност като норма на поведение.

Определям себе си като

щастлив човек.

Призванието ми

е да работя за хората.

За да си на "гребена на вълната",

трябва да владееш себе си.

Критикувам,

когато считам, че критиката ще помогне.

Властта

не ми е приоритет.

"Ударите под кръста"

не са достойни за уважение.

Високият държавен пост

е голяма отговорност.

Добрият стил на управление

е залог за успехи.

Професионалното ми верую е

да правя каквото трябва, пък да става каквото ще.

Работя

за хората, в това число и за себе си.

Когато погледна назад -

предпочитам да гледам напред.

В мечтите си виждам

една красива, модерна България, където дъщеря ми е щастлива.

Деловите отношения с приятели

развалят приятелството.

Моралът

е основата на всичко.

Покрепата на екипа ми

е задължителна за успеха.

Професионалният хъс

е двигателят на прогреса.

Боря се да не изгубя

уважението към себе си.

Личното пространство

е лично.

Свободното време

Какво е това?

Бих си пожелал

здраве.
Top