РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Тайко Електроникс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Тайко ЕлектрониксТЕХНОЛОГИИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ТРАНСПОРТА

TE Connectivity (TE) е водещ производител на най-новите технологии за свързаност в превозните средства. Бързото развитие на електротехническата и електронна архитектура на превозните средства е сред най-големите предизвикателства пред автомобилната индустрия. Разработваните от TE решения за превозни средства подпомагат активно прогреса на иновативните технологии при съвременните и бъдещи транспортни приложения.

Научете повече на TE.com

Представителство на TE Connectivity Germany GmbH за България и Македония:
ТП ТЕ КЪНЕКТИВИТИ Джърмани ООД | Бул. „Драган Цанков“ 36
СТЦ ИНТЕРПРЕД оф. Б-203 | Тел. +359 2 971 2152
EVERY CONNECTION COUNTS


Top