TBS системи за мълниезащита и защита от пренапрежения

ЕлектроапаратурaФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 5/2018 • 19.07.2018

TBS системи за мълниезащита и защита от пренапрежения
TBS системи за мълниезащита и защита от пренапрежения

 

Около два милиона мълнии годишно падат в една средноевропейска държава, а тенденциите са възходящи. Те попадат както в безлюдни местности, така и в гъсто населени райони и поставят в риск хора, сгради и техника. Само от пренапрежения щетите годишно възлизат на
стотици милиони евро. Причина за това е и наличието на многобройни чувствителни електрически уреди, които са неизменна част от нашето ежедневие. А те са особено податливи на пренапрежения и трябва да бъдат защитавани също толкова добре, колкото са защитавани и самите сгради.

OBO Беттерманн е сред най-опитните и реномирани прозводители на системи за мълниезащита и защита от пренапрежение в световен мащаб. Принципът на мълниезащита
в четири направления заляга в добре организираната система, която е единственaта ефективна защита, схематично представляваща следния модел:
1. На първо ниво в авангарда са УЛОВИТЕЛИТЕ на ОБО със способност безопасно да прихванат мълнии в диапазона до 200 000 А, които биват отведени от отводителите в
заземителната инсталация. Системите уловители и отводители на ОБО предлагат разнообразни решения за почти всяко приложение – от взривоопасни инсталации за био-газ до високочувствителни фотоволтаични системи и електроцентрали.
2. Щом токът от мълнията достигне ЗАЗЕМИТЕЛИТЕ в заземителната инсталация, 50% от енергията се отвежда в земята. В същото време заземителните инсталации са
свързващото звено със защитните устройства, например пренапреженовите защити.
Според вида сграда се подбира и съответната заземителна инсталация. ОБО разполага с подходящи-
те системи, както за мълниезащитно заземяване, така и за фундаментна заземителна инсталация.
• Сертифицирани според IEC 62561 (VDE 0185-561) елементи
• Решения за всички видове заземления: фундаментно, с външен контур, дълбоко, равнинно
• Заземителни системи за всеки вид приложение и монтаж от мълниезащитно заземяване до изравняването на потенциала.
3. Важна част са СИСТЕМИТЕ ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА. Те служат за безопасно разпределяне на енергията.


 


Вижте още от Електроапаратурa


Top