Теда-ММ, Теодора Младенова: Реализирането на концепцията за кръгова икономика е основен приоритет за нас

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 7/2020 • 20.10.2020

Реализирането на концепцията за кръгова икономика е основен приоритет за нас

 

Теодора Младенова, управител на Теда-ММ, пред сп. Инженеринг ревю

 

Представете накратко компанията на читателите на сп. Инженеринг ревю. Какви технологии и оборудване прилагате в производството си?

Основната ни дейност е производство на пластмасови опаковки за хранително-вкусовата промишленост. Фирмата е на пазара от 30 години и е утвърден производител на европейския пазар. Основните технологии, с които работим, са екструдиране и термоформоване на полипропилен и полиетилен терафталат. Това са двете основни суровини, които се използват в хранително-вкусовата промишленост, те отговарят изцяло на изискванията за контакт с храни, 100% рециклируеми са и в тях могат да се влагат рециклирани суровини, които отговарят на съответните изисквания. Компанията разполага с две производствени бази, в Ботевград и Благоевград, както и със складови площи, необходими за оптималното задоволяване на нуждите на нашите клиенти.

 

Как гарантирате качеството и съответствието с хигиенните изисквания по отношение на опаковките за еднократна употреба, предназначени за хранителни продукти?

Теда-ММ е една от първите български компании, която още 2003 г. внедрява добри производствени практики за опаковки, предназначени за контакт с храна, както и ISO 9001. От 3 години имаме внедрена система BRC (British Retail Consortium). Това е глобален стандарт за опаковки и опаковъчни материали, признат от GFSI (Global Food Safety Initiative). GFSI е частна организация, която има за цел да подсигури безопасността при производството на храни и техните опаковки. Теда-ММ е единствената българска компания за производство на пластмасови опаковки, която притежава този сертификат.

 

В глобален мащаб се наблюдава силна тенденция към ограничаване на употребата на пластмаса и опаковки. Какъв е подходът ви за постигането на устойчивост и реализирането на концепцията за кръгова икономика?

За потребителите трябва да станат ясни няколко неща. Първо, за производството и опаковането на храна са много важни запазването на свежестта и оптималният срок на годност, така че тя да е безопасна за потребителите, а и също много важно e да не се похабява и изхвърля. В световен мащаб унищожаването на хранителни отпадъци е много по-скъпо от рециклирането на пластмасови опаковки. Второто важно нещо е, че от гледна точка на енергиен ресурс, разходи за рециклиране, оптимален транспорт на опакованите продукти, както и вредни емисии, пластмасата е най-подходящата суровина за масово еднократно опаковане на храна, с най-добри показатели в гореизброените параметри в сравнение с други материали, като хартия, стъкло или алуминий. По темата могат да бъдат открити много материали в мрежата. Има и още един много важен аспект с оглед на събитията от последните 9 месеца и ситуацията в света - става ясно, че опаковките са неизменна част от нашето ежедневие с цел запазване на нашето здраве.

Теда-ММ има разработена стратегия за постигане на устойчивост и реализиране на концепцията за кръгова икономика. Тя включва: избягване на свръхопаковане и оптимизиране на теглото на всяка една опаковка с цел намаляване на използваните ресурси; използване на енергия от ВЕИ (слънчева енергия) за нашето производство; прилагане на най-съвременните методи за биоразградимост на пластмасата и то само в случаите, когато тя попадне в природата, а не бъде рециклирана; използване на рециклиран и 100% рециклируем материал, което е наш основен приоритет.

 

В условията на безпрецедентната ситуация, в която се намира светът, много компании от опаковъчната индустрия насочиха дейността си към производството на лични предпазни средства. По какъв начин се адаптирахте към кризата?

Въпреки създалата се ситуация основната насоченост на нашия асортимент не се промени и продължаваме да работим основно в нашата област - хранително-вкусова промишленост. Естествено и ние предлагаме предпазни шлемове на нашите клиенти, тъй като разполагаме със суровината и мощностите за производство на такъв тип продукти. Тук отново сме приложили нашата концепция за прилагане на кръговата икономика, като за разлика от други сходни продукти, всички компоненти на нашия шлем са изработени от 1 вид материал (полиетилен терафталат), което позволява лесното му рециклиране, прави го лек и удобен за носене.


 

 

www.teda-mm.com

 


Top