РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Тех Индъстри България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Тех Индъстри БългарияUVC лампи и модули за дезинфекция
24 ч хигиенна защита навсякъде

Дезинфекцията с UVC-светлина означава 24 часа защита и хигиена дори
и в работещо производство. Сложете край на разпространението на
микроорганизми по опаковките, въздуха или помещенията
с модулите и облъчвателите на UVPro!

• Дезинфекция на фолио в опаковачна машина
• Дезинфекция в работно помещение
• Дезинфекция във въздуховода


Тех Индустри България ЕООД
info@techindustrybg.com
www.uvpro.techindustrybg.com


Top