Тех Индустри България предлага решения за всички видове обработка в промишлеността

Начало > Инструменти, материали > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2015

Тех Индустри България e официален партньор на марките WIGOL и PELOX – водещи производители на техническа химия за третиране на повърхности. Широката гама продукти обхваща всички видове обработка в промишлеността – почистване, байцване, пасивиране, обезмасляване, фосфатиране, консервиране и дезинфекция.

Основното приложение на препаратите за байцване и пасивиране е в обработката на изделия от неръждаема стомана – обикновено след заваръчния процес, за премахването на окиси, оцветявания, петна и несъвършенства.

Ние сме единственият вносител на пазара на байц-спрейове, позволяващи третирането на обширни повърхнини в една работна стъпка, както и на пасивиращи продукти, позволяващи работа върху мокра повърхност. Този тип препарати се използват основно от големите производители на инсталации за хранително-вкусовата промишленост.

Химикалите за обезмасляване, фосфатиране и консервиране са предназначени за секторите металообработка, машиностроене и автомобилостроене, където се работи с леки и цветни метали, както и с различни сплави. Дезинфектанти доставяме в преките производства на храни и напитки. Основни клиенти са средните и по-големите месопреработващи предприятия, млекопреработвателите, винарните и производствата на бира.

Освен в сферата на дезинфектанти за помещенията и работните повърхности, ние сме тясно специализирани в продуктите за прецизно почистване и дезинфекция на CIP инсталации, съдове за вино, бира и мляко, инсталации за варене, опушване и сушене на месо.

Тенденциите са основно насочени към опазването на околната среда и здравето на работещите с промишлени химикали. Разбира се, основната част от високотехнологичните и ефективни химикали са опасни за здравето и за природата. След въвеждането на “Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химични вещества” (GHS), много от продуктите на пазара вече са обозначени с още по-висок риск.

Целта е да се събуди вниманието към правилното приложение, съхранение и боравене с веществата и да се приключи с маркетингови инструменти като "екологични", "безвредни" и "природосъобразни" химикали. Добрите продукти не са безопасни, но наши основни приоритети са технологичният трансфер, контролът, правилната експлоатация, управлението на отпадъците, превенцията. Ние водим обучения, демонстрираме на място, съветваме за избора на предпазни средства и създаване на складови условия.

Пазарът на промишлени химикали в България за нас се развива чудесно, защото ние внедряваме цялостни решения в индустрията. Лошите търговски и ценови практики, лошо обозначените продукти, некомпетентните търговци и слабо информираните клиенти дори допринасят за успеха на добрите компании на пазара в България.

Янко Зайков,
управител на Тех Индустри България


Вижте още от Инструменти, материали


Ключови думи: Тех Индустри България, WIGOL, PELOX, байц-спрейове, пасивиращи продукти, промишлени химикали, дезинфектантиTop