Тех Индустри България: Предлагаме разнообразен набор от услуги в областта на прецизното измиване

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 8/2015 > 21.12.2015

Тех Индустри България: Предлагаме разнообразен набор от услуги в областта на прецизното измиване | Инженеринг ревю, снимка 1
Тех Индустри България: Предлагаме разнообразен набор от услуги в областта на прецизното измиване

Тех Индустри България ЕООД е специализиран доставчик на препарати и инсталации за прецизно измиване на части и детайли. С нарастващите изисквания към доставчиците на механично отработени компоненти нарастват и предизвикателствата по намирането на правилната технология за измиване. Затова ние сме първата компания в България, която се фокусира върху технологии за постигане на най-важния показател за качество при доставчиците към автомобилната промишленост – “техническата чистота”. 

Терминът “техническа чистота” (или “technische Sauberkeit” на немски език) се отнася до намаляването на замърсяванията, така че частиците да не възпрепятстват последващата обработка или функционалността на детайла. Основните методи и направления за измерване и документиране на техническата чистота са посочени в стандарт ISO 16232 или в немския еквивалент VDA Band 19. В този стандарт са заложени изискванията за качество и методите за определяне на количеството остатъчни частици и замърсявания върху детайлите след обработка и измиване. В зависимост от тези изисквания, както и според възможностите и бюджета на клиентите ни, ние намираме правилния метод за миене на детайли. Сами по себе си спрей миещите машини и инсталации не са гаранция, че инвестицията ще донесе със себе си резултати. Това, което ние правим, освен да доставим машината, е да преценим оптималния вид на миещата камера, налягането, филтрацията, броя резервоари и разположението на дюзите. Освен това ние снабдяваме клиентите с правилните препарати, пускаме инсталациите в експлоатация и настройваме управлението изцяло на български език. Съвместно с наша лаборатория в Германия правим необходимия брой гравиметрични тестове и издаваме съответната документация за техническа чистота.

За компаниите, които сега започват да търсят решение за миене на детайли и отливки, както и за тези, които не могат на този етап да инвестират в технология, ние имаме готовност да поемем услугата по измиването на компонентите, лабораторните тестове и доставката до крайните им клиенти в Европа. А тези, които са готови да инвестират, ще намерят при нас най-правилното решение, изчислено спрямо бюджета, с който разполагат. Едно от най-интересните ни предложения включва многокамерни инсталации, в които почистването става посредством едновременно пръскане през плоскоструйни 3D дюзи и “наводняване” на камерата с препарат. Отделни камери за отделните миещи разтвори са необходими, когато производителят трябва да постига прецизно почистване без остатъчни частици или има специално изискване за подготовка на повърхнината за последваща обработка. Възможни са различни цикли като например почистване-изплакване-сушене или обезмасляване-фосфатиране-изплакване, почистване-консервиране и т. н. Специални датчици следят за състоянието на разтворите, а софтуерът на български език позволява лесно управление от страна на оператора. С нашите инсталации детайлите са не просто чисти, а “технически” чисти, което автоматично прави нашите клиенти конкурентоспособни доставчици, спестявайки им същевременно разходи за препарати и енергия.

Янко Зайков, управител на Тех Индустри БългарияКлючови думи: Тех Индустри България, измиване на части и детайли, техническа чистота, ISO 16232, спрей миещи машини, спрей миещи инсталацииЕКСКЛУЗИВНО
Top