РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Тех Индустри България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Тех Индустри БългарияЗапочнете начисто!


www.ecoclean-group.net

Ефективни решения за почистване на детайли,
отстраняване на осенъци и обработка на повърхности

Водещите световни решения в областта на индустриалното почистване помагат на компаниите по цял
свят да постигат високите изисквания за чистота. От автомобилната индустрия и нейните доставчици
до производители на всякакъв вид механични детайли – Ecoclean винаги има точното решение за
Вашия сектор. Успехът на Ecoclean се основава на иновативен подход, ефективност, устойчивост и
високотехнологични решения, които вдъхновяват!


Тех Индустри България ЕООД
Официален представител на Ecoclean за България
тел. +359 32 342-555
E-Mail: info@techindustrybg.com
www.techindustrybg.com

ECOCLEAN
technology that inspires


Top