РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Тех Индустри България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Тех Индустри БългарияSTART IT CLEAN

гр. Пловдив
бул. Марица 154
info@techindustry.com

www.techindustrybg.com

TECH INDUSTRY
INUSTRIAL SOLUTIONS

UVC ЛАМПИ С ПРИЛОЖЕНИЕ В ИНДУСТРИЯТА И 99% ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ОТ ВИРУСИ И БАКТЕРИИ

• Дезинфекция на въздух
• Дезинфекция на повърхности
• Дезинфекция на процесни води
• Дезинфекция в аспирационни и климатични системи
Top