РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Тех Индустри България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Тех Индустри БългарияULTRATECNO
POWER ULTRASONIC APPLICATIONS

Tech Industry
INDUSTRIAL SOLUTIONS

Ултразвукови вани за
индустриално почистване


Тех Индустри България ЕООД
www.techindustrybg.com
info@techindustrybg.com


Top