Техническата терминология в машиностроенето

Начало > Механични системи > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2009

Коментар на инж. Васил Димов за коректността на термините, използвани от машинните инженери

Уважаеми читатели, във всеки от броевете, които излязоха през изминалите години, сме се стремили да бъдем фактор, който съдейства за унифициране на инженерната терминология. Без коректен, общоизвестен, наложил се, унифициран инженерен език, професионалната комуникация в бранша би била силно затруднена. Затова, получавайки писмо от инж. Васил Димов за правилността на редица термини, се обръщаме към вас - производители, вносители, търговци, конструктори, инженери по поддръжката и научни работници - да обсъдим заедно темата. Ще публикуваме вашите аргументи и коментари за най-точната инженерна терминология в областта на направляващите. Предвид общоизвестния факт, че отсъства обща терминология, използвана от целия бранш, за момента редакцията се съобразява с наложилите се наименования в научните среди. Благодарим на инж. Васил Димов за доверието да повдигне този важен въпрос на страниците на списанието на българската индустрия.

Коректно е да се говори за линейни системи
Уважаеми колеги, следя редовно статиите, които публикувате в рубрика "Механични системи" на сп. Инженеринг ревю. В тази връзка бих искал да повдигна важния, според мен, въпрос за коректността на някои широко използвани термини. Например считам, че използваната в редица технически учебници и публикации терминология, разделяща направляващите на търкалящи и плъзгащи е определено неточна, и дори бих казал погрешна. Какво имам предвид? Направляващите могат да бъдат класифицирани по различни показатели, но преди всичко те се характеризират с тяхната форма - цилиндрични (кръгли), призматични, тип "лястовича опашка" и др., а не с вида на елементите, движещи се върху тях. В подкрепа на тезата си, давам следния пример. Върху една цилиндрична направляваща движението би могло да се осъществява чрез сачмени втулки (линейни лагери), бронзови или пластмасови втулки (плъзгащи лагери), двуредни сачмени лагери с профилирана по съответния диаметър на направляващата външна гривна и т.н. Това, естествено, не прави направляващата "търкаляща", "плъзгаща"  или дори "лагерна" , ако възприемем логиката на използваната терминология. Във всички случаи, направляващата си остава цилиндрична. Същото се отнася и за останалите типове направляващи - движещият се върху тях елемент би могъл да осъществява както триене при търкаляне, така и триене при плъзгане.
Поради изброените причини, въпреки че няма общоприета терминология, считам, че е правилно да се говори за линейни системи с цилиндрични направляващи и търкалящи (плъзгащи) лагери, за линейни системи с призматични направляващи и сачмени (ролкови) танкети и т.н.

Инж. Васил Димов,
Бюро за развитие техника


Вижте още от Механични системиTop