Технически колеж – Казанлък, проф. Ивайло Ганев: Реализираме нов подход на обучение, тясно свързан с реалната икономика

Начало > Машини > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 9/2017 > 09.01.2018

Технически колеж – Казанлък, проф. Ивайло Ганев: Реализираме нов подход на обучение, тясно свързан с реалната икономика
Технически колеж – Казанлък, проф. Ивайло Ганев: Реализираме нов подход на обучение, тясно свързан с реалната икономика

проф. Ивайло Ганев, директор на Технически колеж - Казанлък, пред сп. Инженеринг ревю

В края на октомври 2017 г. стартира първата академична учебна година в Технически колеж – Казанлък. Какви нови образователни подходи, специалности и форми на обучение предлага учебното заведение?
В Технически колеж - Казанлък реализираме нов подход на обучение, тясно свързан с реалната икономика. Защото именно на нея са заложени надеждите ни за просперитет и благоденствие на страната. Постановлението за създаването на Технически колеж - Казанлък излезе на 5 септември.

С големи усилия в края на октомври успяхме да стартираме учебните занятия, защото в Казанлък има крещяща нужда от образовани кадри за нуждите на машиностроителното производство.

Още при зараждането на идеята бе направен анализ за това кое е най-необходимо. Установихме, че най-удачно е да се подготвят студенти в образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” - със срок на обучение 3 години. Това е точно обратното на общата тенденция при висшите училища у нас да развиват повече обучението в бакалавърска степен, заради по-големите приходи. Нашето мнение е, че трябва в оптимални срокове да се подготвят образовани кадри за реалния бизнес.

При избора на специалността “Технология на машиностроенето” също се съобразихме с нуждите на бизнеса. Тя е сред най-нежеланите в техническите университети у нас, защото студентите нямат представа къде ще се реализират, а в Казанлък ситуацията е съвсем друга.
След това разработихме учебната документация и тя бе публично представена пред обществеността на града и пред местния бизнес в началото на 2016 г. Ако нямахме тяхната подкрепа, просто нямаше за какво да се създава Технически колеж - Казанлък. 

Аз не съм чул другаде у нас да е имало такова публично обсъждане на учебен план. И учебният план, и учебните програми са съобразени с най-новите тенденции при обучението по машиностроене. Акцентирано е и върху практическото обучение, част от което ще се провежда в предприятия в града.
Успешно дипломираните студенти ще могат да продължат обучението си и в магистърски програми, където пожелаят.

Какви възможности за професионална реализация на студентите осигурява обучението?
Всички наши студенти са свързани с машиностроителните фирми в Казанлък. Те са силно мотивирани хора и учебните зали винаги са препълнени. След занятията задават въпроси, преподавателите дават консултации и отговарят на имейли. Силно съм обнадежден, защото това, което виждаме в Казанлък, е коренно различно от общата картина.

В Технически колеж - Казанлък реализираме нов подход. Ние подготвяме студенти, които да се реализират в частни предприятия. В тези предприятия знанията и уменията са важни, а не само дипломата.

Как оценявате значението на Технически колеж – Казанлък за региона? Разчитате ли на някаква помощ именно от бизнеса за бъдещото му развитие?
Създаването на Колежа в Казанлък е продиктувано от реалните нужди за обучение на кадри. Без голямото желание, активната подкрепа и съдействие, които имаме от обществеността на град Казанлък, от кмета г-жа Стоянова, от Общинския съвет, от повечето машиностроителни фирми, тази идея нямаше да се осъществи. В крайна сметка всичко това рефлектира и в повишаване качеството на учебния процес.

Ние бягаме от остарелия модел на мислене (особено в инженерните специалности) – разделението между висше училище и реална икономика. Не е ясно кой на кого помага: обучението на бизнеса или бизнесът на обучението. В Казанлък ние взаимно се допълваме, за да постигнем една по-добра подготовка на студентите.

Искам да благодаря на ръководителите на предприятията в Казанлък, които високо оценяват необходимостта от качествено образование и освобождават нашите студенти от работа, за да могат да посещават занятията в Технически колеж - Казанлък, а освен това и материално ги подпомагат. Това не е само бизнес мислене от висока класа, това е истински държавнически подход! Единственото, което съм обещал на бизнеса, е, че нашите преподаватели ще поставят оценки за знания и няма да се правят компромиси с цел запазване на бройката студенти, за които държавата ни плаща.

Какво предстои в карткосрочен план за учебното заведение? Предвиждате ли откриването на още специалности?
В Казанлък започнахме от нулата, вече имаме утвърдена от Академичния съвет на ТУ - София структура на колежа. Предстои обявяването на конкурси за попълване състава на катедрата. Желанието ми е да имаме и местни преподаватели, без това да води до компромиси при подбора. 

По отношение на материалната база с бизнеса и ръководството на града имаме набелязан план как да се реализира в минимални срокове ремонтирането на сградата (която все още не ни е предоставена) и оборудването й, така че да се предложат съвременни условия за обучение по машиностроене.

Нямаме проблем да провеждаме обучение и по други атрактивни в момента специалности, но нашата цел не е запълването на някаква бройка. Ние искаме да подготвяме специалисти за нуждите на нашата родна индустрия. Смятам, че е дошло времето висшите училища да се разделят с несвойствените си специалности и да се съсредоточат в тези, в които имат силни традиции, а в Казанлък акцентът е върху “Технология на машиностроенето”.


Вижте още от Машини


Ключови думи: Технически колеж – Казанлък, ТУ - София, технология на машиностроенетоTop