Технологични решения за повишаване на енергийната ефективност при въздушни компресори

Начало > Механични системи > 12.05.2017

Технологични решения за повишаване на енергийната ефективност при въздушни компресори | Инженеринг ревю, снимка 1
Технологични решения за повишаване на енергийната ефективност при въздушни компресори

Между 30 и 50% от енергията в системите за сгъстен въздух се губи по време на работа. За да отговорят на все по-стриктните индустриални стандарти за енергийна ефективност и производителност, производителите на въздушни компресори разработват и имплементират в решенията си различни иновативни технологии и подобрения в дизайна, които значително редуцират консумацията им на енергия и енергийните загуби.

Обемни компресори (positive displacement compressors)
Обемните компресори са два типа – бутални и ротационни. От всички видове ротационни компресори най-голямо приложение в индустрията днес намират винтовите. Те включват в конструкцията си два спирални винта, които нагнетяват въздуха в камера. Повишаването на налягането е независимо от скоростта. Винтовите компресорни уредби позволяват значителни икономии на енергия и са предпочитано решение в много приложения с фокус върху енергийната ефективност.

Компресорни уредби с променлива честота на въртене
Сред най-популярните технологии за повишаване на енергийната ефективност на системи за сгъстен въздух са компресорните уредби с променлива скорост/ честота на въртене (variable speed compressors). При тези системи се използват променливотокови задвижвания за управление на скоростта на компресора, което спестява енергия. В сравнение с компресорите с постоянна честота на въртене, уредбите с променлива скорост се адаптират към приложението, работейки само с необходимата скорост и не по-бързо. Работата с променлива скорост гарантира адекватна производителност и редуцира консумацията на енергия, както и пиковите токове, като същевременно осигурява постоянно налягане на въздуха в системата.

Роля на честотните управления
Променливото управление на скоростта позволява на компресора да доставя сгъстен въздух при постоянно налягане в широк диапазон от мощности. Компресорните уредби с променлива честота на въртене, базирани на честотни задвижвания (variable speed drives, VSD), могат да редуцират консумацията на енергия с до 50%. В техническата практика повечето конвенционални компресори, работещи в режим натоварване/разтоварване, могат да бъдат заменени с VSD компресори с цел оптимизиране на енергийната ефективност и производителността. През последните години, с популяризирането и усъвършенстването на технологията, периодите за възвращаемост на инвестицията в компресорни уредби с честотни управления значително се съкратиха, позволявайки значителни икономии на средства в дългосрочен план.

Интелигентен контрол
Все повече съвременни решения в сферата на системите за сгъстен въздух се предлагат в комбинация с уеб-базирани платформи за отдалечен мониторинг, достъпни и чрез мобилни приложения. Те позволяват на потребителите на наблюдават и управляват системите, както и да идентифицират необходимостта от поддръжка или отстраняване на неизправности в работата на уредбата. Потребителите могат и да конфигурират настройките на системата съобразно различни специфични събития в реално време посредством специални графици, както и да създават и зареждат готови профили на работа за съответните събития с необходимите настройки.

Въздушните компресори с адаптивни контролери
осъществяват непрекъснат мониторинг на параметрите на производителността и ефективността на системата и автоматично конфигурират настройките, за да отговорят на специфичните нужди на приложението. Адаптивните контролери използват усъвършенствани алгоритми за управление, които автоматично се нагаждат към условията на работната среда. Те осигуряват по-добра производителност, редуцират риска от прекъсване на работата поради неизправност и способстват за значително спестяване на енергия.


Вижте още от Механични системи


Ключови думи: въздушни компресори, обемни компресори, ротационни компресори, винтови компресори, енергийна ефективност, честотни управленияTop