Технологичното бъдеще е на по-интелигентните устройства - инж. Симеон Илински, управител на Ехнатон

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2013

Какви са тенденциите в развитието на технологиите за автоматизация? Къде, според Вас, се очакват най-големите промени и кои аспекти ще претърпят най-голямо развитие?
Като обща тенденция може да се каже, че все повече се размиват границите между индустриалните и IT решенията. Друго интересно явление е, че все повече функционалности, които са били присъщи на контролерите, сега започват да се появяват и като възможности в средствата за автоматизация, които са били за горното ниво, т. е. при SCADA. Както и обратното – вече много често са налице решения като PLC, вградено в управлението на двигатели.

Все по-голямо значение в автоматизацията заемат решенията за мрежови управления. Тази тенденция ще се задълбочи сериозно, прераствайки и в посока управление по безжични мрежи. Областите, в които най-ясно се виждат тези насоки на развитие, са управлението на петролната индустрия, пречиствателните станции, както и в сградната автоматизация – т. е. приложения, в които се използват множество и разнообразни компоненти за автоматизация. В резултат от навлизането на тези процеси, от една страна ще се опростява начинът на управление, както и връзките между устройствата, между средствата за управление и самите обекти, а от друга – ще се усложнява управлението и ще се увеличават изискванията към степента на подготвеност на кадрите, които трябва да внедряват тези системи.

В интервюто, което в началото на годината дадохте за читателите на Инженеринг ревю и портала IndustryInfo.bg, акцентирахте върху машинното зрение като успешен и перспективен пазар за Ехнатон? Какви са новите тенденции в тази област?
Машинното зрение действително е една от областите, в която ярко се виждат новите тенденции. Продуктите за визуалната инспекция и идентификация вече масово навлизат в областите за автоматизация. Доскоро това бяха много скъпи решения, които по-скоро се избягваха, защото не се рентираха финансово. Съвременните постижения в областта позволяват визуални системи да бъдат внедрени в доста по-опростени решения за автоматизация, тъй като продуктите за машинно зрение стават все по-достъпни, по-умни, по-комуникативни.

Наред с цялата си мощна функционалност, едно съвременно средство за визуален контрол, например, има вградени Ethernet, сериен канал, както и няколко други входно-изходни канали, които се използват за комуникация с външни устройства, вграден софтуер за разпознаване на образи и т. н.

Следвайки общите тенденции на развитие на функционалност, вградена интелигентност и все по-достъпна цена, визуалната инспекция и идентификация вероятно много бързо ще намери приложение във всички обасти на промишлеността в България. Технологиите за автоматизация се развиват изключително динамично и, за да ги използваме пълноценно, трябва постоянно да ги овладяваме и внедряваме. Защото най-добрият начин да успееш да овладееш дадена област, е внедрявнето на реален обект с реални средства за автоматизация.

Накратко, считам, че технологичното бъдеще е на "по-умните", по-интелигентни устройства.Ключови думи: Ехнатон, автоматизация, SCADA, машинно зрениеTop