Технологичното оборудване Orbitec се фокусира върху конкретни практически нужди на клиентите

Механични системиСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 6, 2014

Орбиталното заваряване е механизирана версия на волфрам инертен газ заваряване (ВИГ) процес и се използва за заваряване на стационарна тръба; волфрамовият електрод, който е монтиран на главата, се върти около тръбата, като прави пълен оборот и изпълнява заваръчния шев.

Процесът може да бъде или автогенен (без допълнителен материал), при който краищата на шева се стопяват и съединяват, без добавяне на тел в заваръчната вана, или може да се добави тел в зависимост от дебелината на стената на тръбата и конкретните изисквания към шева.

Orbitec чрез своето технологично оборудване се фокусира върху конкретни практически нужди на своите клиенти, независимо дали те са специализирани в производството на тръби, или имат еднократна нужда от съединяване на тръбни компоненти. Ключови фактори в нашия списък на конструктивни съображения са безопасност и лесна употреба, модулни, където е възможно с форма и конструкция, която намалява производствените разходи до минимум.

Благодарение на тази философия Orbitec е в състояние да предложи практически здрав и лесен за използване продукт на ниво и пазарна цена, които не са били налични досега.
За да покрие нуждите на клиентите, Orbitec разработи контролер TIGTRONIC ORBITAL 4 който управлява инверторен токоизточник Tetrix 200, или компактен вариант TIGTRONIC COMPACT.

Orbitec разработи свой алгоритъм за лесна настройка на определена заваръчна процедура, който използва символи и има програми на много езици, състоящ се само от няколко стъпки: въвеждане на външен диаметър на тръбата; въвеждане на дебелина на стената; избор на типа на главата.

Гамата заваръчни OSK глави са уникални по дизайн – с един кабелен пакет работят всички заваръчни глави. Тази концепция предвижда значително намаляване на разходите за една заваръчна система с разширен обхват от диаметри на тръби за заваряване.

Други продукти са кислородните анализатори, които често се считат за периферни за орбиталния процес, но въпреки това са от ключово значение за успешно приложение на една система за орбитално заваряване, особено когато изискванията към качеството на шева са големи, като тези например във фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост.

При избор на оборудване за механизирано заваряване препоръчвам първо да проучите добре проекта за изпълнение, след това да изберете оборудване лесно за настройка и обслужване от невисококвалифициран персонал. И накрая да похарчите разумното количество пари за система, която ще покрие изискванията Ви, без излишни екстри, които можете да добавите и в бъдеще.

Димитър Кръстев,
управител на Проуелд

ЕКСКЛУЗИВНО

Top