Тексимп откри сервизен център в Плевен

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2005

От лятото на тази година в град Плевен функционира сервизен център на фирма Тексимп, специализирана в търговията, монтажа и поддръжката на машини с ЦПУ, съобщи за сп. Инженеринг ревю сервизният мениджър Георги Пенчев. Дейността на центъра включва инсталиране и пуск в експлоатация на нови машини; обучение на персонала; гаранционно обслужване и сервиз, както и следгаранционно обслужване и сервиз на основата на допълнително сключен договор с клиента. Центърът разполага със "симулатор", копиращ напълно пулта за управление на машините, който позволява обучението на персонала за работа с машината да започне преди пристигането й при клиента, увери ни г-н Пенчев. "Откриването на подобни центрове е част от политиката на фирмата, целяща да гарантира бързо и качествено обслужване и сервиз на машините, продадени на територията на България", коментира Тодор Станчев, управител на Тексимп България. Сервизният център има за задача да обслужва основно клиентите на фирмата от Северна България. "Тъй като броят на продадените машини е достатъчно голям, планираме да открием подобен център и в Южна България в най-близко бъдеще", допълва г-н Станчев.
Top