РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Телуре Рота , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Телуре РотаКолела за  индустрията, произведени с иновативни  
технологии и материали с високи технически показателиС по-малко  усилия – по-сигурна и ефективна работа!

Представител за България: ГАРДА КОМ ООД

1505, София - ул. „Русалка” 19; тел.: 02 / 846 83 83; факс: 02 / 943 30 02; gsm: 0888 421 566, 0888 702 945Top