Тенденции в облак-базирания CAD

CAD/CAMСп. Инженеринг ревю - брой 5/2016 • 26.07.2016

Тенденции в облак-базирания CAD
Тенденции в облак-базирания CAD

C напредъка на технологиите все повече компании започват да ползват онлайн софтуер. Специалистите вече имат достъп до работата си по всяко време, от всяка точка на света. Наскоро проведено проучване показва, че облак-базираният CAD се използва от 11% от анкетираните, като в бъдеще се очаква значителен ръст.

Според прогнозите, до края на т. г. приложението на облак-базирания CAD ще достигне 19%, т.е. ще бъде отбелязан ръст от 70%. Има вероятност през следващите 3-5 години процентът да нарасне до 29 (160% ръст). Това доказва, че облак-базираният CAD продължава да е предмет на интерес на съвременния пазар с потенциал за силен бъдещ растеж.

Около 58% от CAD потребителите са запознати с облачното решение и са наясно, че то предоставя нови модели за бизнес и доставка на софтуерните компании за CAD/CAM/CAE/PDM/PLM. За разлика от софтуера, който се инсталира и използва на локално ниво, облак-базираните решения позволяват софтуерът да бъде зареден и управляван от друго място, но да е достъпен навсякъде, където има интернет връзка.

Важно е да се отбележи, че това е различно от облак-базираното лицензиране, при което софтуерните абонаменти се управляват в облака, но софтуерът се използва на локални машини.

Резултатите от проучванията сочат, че до края на т. г. приложението на облак-базирания CAD в производствения сектор ще нарасне с 60% (от 10 до 16%), а през следващите 3-5 години прогнозираният ръст за производството е 160% (от 10 до 26%). Съществуват някои индикации, че бъдещият ръст ще се дължи повече на повишаване приложението на облак-базирания CAD в Америка, Европа и Близкия Изток, отколкото в Азия.

Прилагащите и планиращите да използват базирания в облак CAD посочват като най-големи ползи и промени в производителността във всички сектори високата мобилност (67%), следвана от леснота по отношение обновяване на софтуера (47%), намаляване на разходите (46%), повишени възможности за съхранение на информация (32%) и за разрастване (26%).

В условията на все по-разрастващия се пазар за облак-базиран CAD компаниите следва да са запознати с разходите, ползите, гъвкавостта и възвръщаемостта на инвестициите, свързани с приложението на облака. В повечето случаи при използването на този модел фирмите не притежават CAD софтуера и не са отговорни за обновяването или поддръжката му.

Вместо това, потребителите се абонират за CAD системата, базирана на сървърите на предлагащите услугата. Необходимо е компаниите да сравнят възвръщаемостта на инвестициите и общите разходи и за двете алтернативи - за притежание на облак или на собствено, физически базирано технологично решение. За съжаление, правенето на такова сравнение не е никак лесно.

Един производител може да спести от разходи за купуване и лицензиране на хардуер, но приложението на облак-базиран CAD изисква периодично заплащане на абонаментна такса. Предприятието може да притежава инфраструктурата, която е на площадката, но никога не може да придобие облак-базираната CAD система.

Всъщност потребителите я вземат под наем и ползват сигурността, мобилността и достъпа, които тя предлага. От друга страна, всяка лицензирана CAD система ще изисква скъпо инфраструктурно обновяване след период от около 5 години.

Истината е, че ползите от облак-базирания CAD са атрактивни от бизнес гледна точка, дори и като се отчетат недостатъците му. Въпреки това повечето от компаниите внедряват технологията с някакви ограничения или все още не са предприели тази стъпка.

Top