Тенденции в производството на пластмаси и пластмасови изделия

МашиниВъв ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 7/2017 • 03.11.2017

Тенденции в производството на пластмаси и пластмасови изделия
Тенденции в производството на пластмаси и пластмасови изделия

Производството на пластмаси и пластмасови изделия е сред най-динамично развиващите се в технологичен план индустриални области през последните години. Широката гама пластмаси, която секторът произвежда и използва, включва изключително голямо разнообразие от материали, проектирани да покрият изискванията на все по-богато портфолио от крайни продукти.

С еволюцията на пластмасовите изделия през годините еволюират и суровините – полимерите, смолите и технологичните добавки, използвани в производството. Непрекъснато се разработват нови видове инженерни и технически пластмаси с впечатляващи свойства, създават се нови и изумителни приложения.


При пластмасовите продукти фокусът е върху дизайна, а иновациите в тази област успяват да изместят и най-утвърдените форми. Глобална тенденция, водеща началото си от автомобилната индустрия, е олекотяването на пластмасовите материали и продукти. В редица технически области метални части и компоненти от дадени изделия се заменят с пластмасови, именно поради стремежа към по-леки конструкции.

Непрестанно се модернизират и производствените методи. Основен приоритет е ефективността във всичките й аспекти – ресурсна, енергийна, икономическа. 3D принтирането вече е част от стандартните методи за изработка на пластмасови продукти, а новаторски техники като обратното проектиране (reverse engineering) се прилагат във все повече индустриални приложения. Характерна за сектора е цялостната оптимизация на производствените процеси чрез повишаване степента на автоматизация и внедряване на роботизирани системи.

Сред основните технологични и бизнес стратегии, които голяма част от компаниите производители в отрасъла развиват, са преходът към интелигентно производство и инвестициите в свързано производствено оборудване. Така IoT и Industry 4.0 технологиите трайно навлизат в модерното производство на пластмаси и пластмасови изделия, а машините и технологичните линии стават все по-производителни и умни. Всички тези забележителни иновации трайно трансформират и пазара.

По данни на IBISWorld, публикувани в тазгодишния доклад “Global plastic product and packaging manufacturing” на агенцията, през последните 5 години търсенето на пластмаси и пластмасови изделия в световен мащаб значително е нараснало. Сред основните двигатели на този ръст е фактът, че пластмасата заменя метала, стъклото, дървото и хартията във все повече приложения. Маркетинговите анализатори от Grand View Research очакват в периода до 2021 г. това позитивно развитие на пазара да се запази.

Според актуално изследване на Research and Markets сред най-масово произвежданите през последните години пластмасови продукти в отрасъла са опаковъчните материали, найлоновите ленти, фолиа и листи, пластмасовите бутилки и др. Най-използваните процеси в производството пък са компресионното формоване, екструдирането, инжекционното формоване, раздувното формоване и леенето.

Европейската индустрия за производство на пластмаси и пластмасови изделия също е във възход, показва проучването “Plastics – the Facts 2016”, изготвено от PlasticsEurope (Асоциацията на производителите на пластмаси в Европа) и EPRO (Европейската асоциация на организациите за рециклиране и възстановяване на пластмаси).

В бранша оперират над 60 хил. компании, повечето от които принадлежат към малкия и среден бизнес. През 2015 г. те са регистрирали общ годишен оборот от над 340 млрд. евро. Според изследването, производството на пластмасови материали (термопласти и полиуретани) и други пластмаси (термореактиви, лепила, покрития и уплътнители) в световен мащаб е нараснало от 230 млн. тона през 2005 г. до 322 млн. тона през 2015 г., 58 млн. тона от които са произведени в Европа.

Основните отрасли, които потребяват продукцията на европейските производители на пластмаси, са опаковъчната индустрия, строителството, автомобилостроенето и космическият сектор, производството на електронно и електрическо оборудване, медицинският сектор и др.

Водеща глобална тенденция с нарастваща роля за голяма част от тези индустрии е стремежът към въвеждане на екологични практики и технологии. Голяма част от предприятията в бранша възприемат подхода на трите R (reclaimable, recyclable & renewable) – производство на пластмаси, които са разделно събираеми, рециклируеми и произведени от възобновяеми източници. Все по-популярни стават т. нар. биопластмаси – биоразградимите пластмасови материали, както и био-базираните пластмаси, произведени от зърнени култури, царевица, растителни масла и др.

Тези зелени практики започват да дават резултати, а пластмасата се превръща в ключов ресурс за кръговата икономика в Европа и по света, показват проучванията. По данни на PlasticsEurope и EPRO през 2014 г. повече от 7,5 тона пластмаса са събрани разделно, а 69,2% от тях са оползотворени чрез рециклиране и за производство на енергия.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top