Тенденции в развитието на CAD/CAM системите

Начало > CAD/CAM > Статии > Металорежещи и мeтaлообработващи машини - специално издание на сп. Инженеринг ревю

През последните няколко десетилетия CAD/CAM системите достигнаха изключително високо ниво на развитие и приложение предимно въз основа на развитието на компютърната техника, приложните математически направления и информационни технологии. От първото поколение инженерен софтуер, познат като „електронно чертане”, те прераснаха в изцяло интегрирани конструкторски, производствени и инженерни системи с богата функционалност. Използването им при проектирането на изделия и съпътстващите ги технологични процеси доведе да повишаване качеството на произвежданата продукция, съкращаване сроковете от идеята до реализация на продукта, гъвкавост при промените на пазара и изискванията на потребителите.

Производителността и възможностите на САD/САМ системите непрекъснато се увеличават. Днес те предлагат силно развит интерактивен графичен диалог между системата и потребителя, разширена кинематична симулация и възможности за интегриране на актуални стандарти и добри индустриални практики. Разработчиците се стремят към постигането на по-интерактивно представяне на проектите с цел максимално доближаване на виртуалния продукт до реалните експлоатационни условия. С мощните инструменти за симулация на процесите оценката на технологичността и усъвършенстването на детайлите са възможни още в най-ранния етап на процеса на проектиране. Всички тези новости дават на потребителите най-краткия път до производството на конкурентни продукти с висока добавена стойност.

Идеята за интелигентност в производството обхваща и иновациите в областта на CAD/CAM системите. Стремежът към улеснено управление е особено изявен и има за цел все повече инженери, а не само експерти, да могат да работят с продуктите. Като тенденция се очертава и максималната независимост на софтуера от хардуера. Съвременните САD/САМ системи могат да се инсталират на различни хардуерни платформи, работещи под съответната операционна система и притежаващи изискваните минимални ресурси. По този начин нараства децентрализацията на работните места. Забелязва се и повишен интерес към мобилните приложения и ползването на облачен модел. Някои от софтуерните доставчици вече предлагат на своите клиенти комплексно портфолио от облачни услуги, които са част от абонаментните програми и услуги по поддръжката на закупените лицензи. По този начин потребителите могат лесно да се възползват от софтуера, когато е необходимо, и да заплащат само за действителното време на използване. Специалистите прогнозират, че през тази година повече компании ще преодолеят несигурността си относно облачните приложения и ще се възползват от техните предимства.

Интегрирането на новите технологии със съвременните CAD/CAM системи позволява материализирането на проектантската идея във физически прототип на най-ранен етап от развитието на новото изделие. Изработването на прототипи, които се тестват по различни показатели с оглед удовлетворяване на изискванията към крайното изделие, снижава грешките при производството, което, от своя страна, рефлектира в скъсяване на времето за излизане на продукта на пазара, повишаване качеството и поддържане на приемливо ниво на инвестициите. За целта производителите днес използват различни методи, сред които бързо прототипиране, бързо изготвяне на формообразуващи инструменти и високоскоростно механично обработване. При някои от методите получаваните прототипи са с характеристики близки до тези на готовия продукт, което позволява извършването на функционални изпитания без да се разработва скъпа инструментална екипировка. В допълнение, освен за производството на прототипи, разглежданите техники могат да бъдат използвани за производство на пресформи и шприцформи (инструментална екипировка) и дори напълно функционални части за крайни потребители. За малки серии и сложни детайли тези техники често са най-добрите налични производствени възможности.

През изминалата година фокусът в областта на бързото прототипиране бе поставен върху 3D принтерите, които стават все по-достъпни и все по-функционални и променят процесите на проектиране, прототипиране и производство в широк спектър от индустрии - автомобилостроене, стоки за широко потребление, отбрана, медицина, фармация и много други. Производителите все по-активно експериментират с тях, търсейки начини да създават нови продуктови линии или да подобряват традиционния дизайн на своите продукти, с което да утвърдят пазарното си присъствие по нови и интерактивни начини. Според прогнози на анализаторите, пазарът на 3D принтери ще отбележи ръст от 75% през 2014 г., достигайки продажби в размер на близо 100 000 устройства, а през 2015 г. този ръст ще се удвои.

През тази година специалистите очакват и интензивно развитие на онлайн пазара на продукти и услуги. Той предоставя възможност на OEM компаниите да създават заявка за оферта (RFQ - Request For Quotation), която съдържа CAD файлове и технически спецификации на продуктите, и да намерят своя предпочитан доставчик на глобалния пазар в специализирани уеб платформи. По този начин се улеснява сътрудничеството между компаниите, стимулира се конкуренцията на пазара и се постига едновременно икономически и екологичен ефект с възможността стоките да се произвеждат в географска близост до основните потребители.


Вижте още от CAD/CAMTop