Тенденции на пазара на сензори и трансмитери за дебит

Начало > Измервателна техника > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 6/2015 > 18.12.2015

Тенденции на пазара на сензори и трансмитери за дебит | Инженеринг ревю, снимка 1
Тенденции на пазара на сензори и трансмитери за дебит

Съсредоточаването върху развойната дейност и вникването в нуждите на клиентите ще бъдат сред ключовите фактори за успех при очаквания ръст на световния пазар

Oчаква се световният пазар на сензори и трансмитери за дебит да нарасне до около 6.4 млрд. долара през 2017 г., според анализ от Frost & Sullivan, озаглавен “Световният пазар на сензори и трансмитери за дебит”.

 

Сред причините за това анализаторите посочват увеличаващия се брой проекти, пускането в експлоатация на нови предприятия, стабилизирането във финансов план на множество производства – крайни потребители на такива уреди, а също така и реинвестирането в обновяване на заводското оборудване, в модернизиране, разширяване на капацитета и технологично развитие.

Търсенето на нови енергийни източници, включително и прочуванията за нефт и газ, заедно с нарастващия дял на енергията, добивана от възобновяеми източници, също са съществен двигател за растежа на пазара. “Кориолисовите, ултразвуковите и вихровите сензори и трансмитери за дебит ще спечелят от растежа в нефтогазовия отрасъл, а също и в производствата, които са техен краен потребител, като химията и нефтохимията”, допълват от Frost & Sullivan.

Друга ключова движеща сила на този пазар е все по-нарастващото значение на енергийната ефективност, включваща по-добро използване на наличните мощности, намаляване на разходите за поддръжка и усъвършенстван мониторинг на производствения процес. Решенията за автоматизация и управление (включително и свързаните с тях уреди в производствените бази) също играят ключова роля за постигането на тези цели, което ще доведе до повишено търсене на сензори и трансмитери за дебит.

Тези тенденции се установяват и в страните с развиваща се икономика, където нараства използването на средства за автоматизация, а в резултат на това ще скочи търсенето на всякакви сензори, включително и на сензорите и трансмитерите за дебит.

"Макар и на пазара да има значителен потенциал за растеж, участниците трябва да съсредоточат усилията си в посока на успешното разграничаване на техния продукт на фона на останалите, за да се избегне конкуренцията на основа на цената. Тази задача няма да е лесна, предвид това, че принципните иновации в технологиите за отчитане на дебит, като например разработката на обемните и турбинните разходомери, са малко.

За производителите на такива изделия ще бъде предизвикателство да намерят своето специфично място сред техните конкуренти, посочват анализаторите.
"Първата стъпка в една успешна стратегия за разграничаване на фона на конкуренцията е да се разберат нуждите на потребителите.

Тесните връзки както с дистрибуторите, така и с потребителите, ще позволят на производителите да бъдат наясно с текущите тенденции и да оптимизират предлаганите от тях продукти", посочват от Frost & Sullivan.

Точността и надеждността са основните критерии за избор и покупка на този пазар. Ето защо производителите би трябвало да се стремят да инвестират значителни средства в развойната дейност с цел да издигнат тези характеристики на качествено ново ниво. Разширението на развойната дейност ще осигури и разработката на сензори и трансмитери за дебит с повече възможности, което също е сред важните изисквания на потребителите.


Вижте още от Измервателна техника


Ключови думи: сензори за дебит, трансмитери за дебитTop