Тераком предлага системите за аварийна комуникация и мониторинг TeraLiftControl-02

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2014

Тераком предлага системите за аварийна комуникация и мониторинг TeraLiftControl-02

ПОДОБНИ СТАТИИ

Системите за аварийна комуникация са се развивали паралелно с технологиите за производството на асансьори. От 2003 г. в Европейския съюз е приет стандарт EN 81-28, който описва основните принципи и норми, на които трябва да отговарят подобни системи, без да налагат ограничения как изискванията да бъдат конкретно изпълнени.

Този стандарт е приет и в България, като изискването за наличие на системи за аварийна комуникация е ограничено засега само за нововъвежданите в експлоатация асансьори. Съвсем закономерно е в близко бъдеще изискването да обхване всички налични асансьори. Според Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори това трябва да се случи до края на 2015 г.

Във връзка с поддържането на функциите за комуникация в асансьорите фирма Тераком предлага на нашия пазар системата за аварийна двупосочна комуникация и мониторинг на състоянието на асансьора TeraLiftControl-02. Тя е създадена за спешни обаждания от блокирала асансьорна кабина до службите за спешна помощ или техническа поддръжка.

За този тип система се използват и понятия като “GSM комуникатор за асансьори”, “GSM система за комуникация с асансьор”, “Разговорно устройство за асансьор”, “GSM gate”, “GSM lift watch” и други. Настройките на системата, както и промяна на алгоритъма на действие могат да бъдат извършвани чрез специализирана програма от персонален компютър, чрез преносима USB памет или чрез SMS съобщения от оторизиран за целта GSM телефон.

Системата се управлява и влиза във връзка с три групи GSM телефони: „Главен” – служи само за въвеждане на номерата на телефоните в групи „Поддръжка” и „Спасителен”; „Поддръжка” – за контрол и управление на асансьора; „Спасителен” – за влизане в аудио връзка, предизвикана както от аварийно повикване от кабината на асансьора, така и от обратно повикване от спасителен телефон.

Един телефон може да бъде въведен във всяка или във всичките групи едновременно, в зависимост от организацията на поддръжката и обслужването на асансьорите. Състоянието и режимите на работа на устройството се визуализират със светоиндикатори, които са дублирани с три допълнителни изхода за мощни светодиоди (инсталирани в конструкцията на кабината) с максимален ток 100 mA.

Системата се състои от контролер и акустичен терминал, свързани с многожилен кабел. Контролерът се инсталира извън кабината, на недостъпно за ползващите асансьора лица. В случай че покритието на GSM сигнала е слабо, към контролера може да се добави външна антена.

Акустичният терминал се инсталира в кабината, на височина около 2 m от пода, скрит зад декоративните панели, с осигурени отвори срещу отворите на високоговорителя и микрофона. На подходящо място трябва да се инсталира и бутонът за действие на височина около 1.2 m.

TeraLiftControl-02 отговаря на всички изисквания на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори и на стандарта БДС EN 81-28:2004, станал задължителен за асансьорите, работещи на територията на ЕС.

инж. Милчо Манев,
управител на ТеракомКлючови думи: аварийна комуникация, асансьори, TeraLiftControl-02, ТеракомTop