РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Термафлекс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6 , 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ТермафлексНови икономични решения за свързване на гъвкави тръбопроводи Повечето топлофикационни дружества са изправени пред един и същ проблем: Консумацията на топлинна енергия на клиент спада, а загубите по трасето на мрежата се повишават. Проблемът става дори по-сериозен при жилища с ниска енергийна ефективност. Тя трябва да бъде увеличена, но разходите за свързване да бъдат намалени. Освен това трябва да бъде гарантиран дълъг живот на системата и липсата на необходимост от поддръжка. Гъвкавият предварително изолиран, ПОЛИБУТЕНОВ тръбопровод е значителна стъпка напред към намаляването на загубите в системите с ниска температура. Разработена е нов тип предварително изолирана, сглобяема система с цел висока гъвкавост и минимум брой съединения. Резултатът е решението "FlexaLinkTM" много компактна, гъвкава и 100% водоустойчива, разклонена система, сглобена и тествана под налягане от Thermaflex. Предимства: •Енергийна ефективност и водоустойчивост на разклоненията •Свръзките се оформят в чисти производствени условия. Без влияние на метеорологичните условия, без разходи за дефекти •Леки и гъвкави: тръбите са лесни за полагане в изкопите •Кратко време за инсталиране (10 къщи на ден) •Намалени разходи за свързване •По-малко части от системата се използват на място •10 години гаранция на тръбната система Гъвкавите полибутенови (PB) тръбопроводни системи имат значителни предимства по отношение на проектирането и строителството в сравнение с други пластмасови и стоманени системи. Те могат да бъдат полагани по-лесно, тъй като се доставят навити на рула с дължина до 500м и не са нужни връзки и колена. PB системите имат нисък коефициент на триене и в тях не се образува варовик или котлен камък. Максимална сигурност на връзките чрез електромуфи, полифузионни заварки - хомогенни връзки за максимална сигурност на системата. Самокомпенсираща се система, без нужда от пресмятане и влагане на компенсатори по трасето. PB системите могат да работят при много по-високи скорости на потока, така че по-малки размери могат да се използват със същите изисквания за натоварване. Възможности: •Максимална енергийна ефективност чрез използването на малки тръбни напречни сечения (например DN15 за консумация на мощност до 14 kW), фабрична изработка на сглобяеми елементи и по-голяма дебелина на изолацията. •Намаляване на разходите до 50% чрез намаляване на съединенията в обекта с 66%.


Top