Тестел Инженеринг със сертификат по ISO 9001:2000

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2005

Наскоро към фирмите в страната с внедрена система за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001:2000 се присъедини и Тестел Инженеринг. Сертификатът е издаден от френската сертифицираща организация AFAQ и се отнася за търговия с апаратура ниско и средно напрежение и морско навигационно оборудване, както и инженерингови дейности - проектиране, изграждане и поддръжка на електрически инсталации и системи за ниско и средно напрежение. "С придобиването на сертификата фирма Тестел Инженеринг затвърди извоюваните пазарни позиции и доказа, че е надежден партньор в сферата си на дейност. Основна цел на търговската политика, провеждана от фирмата, продължава да бъде непрекъснато разнообразяване и подобряване качеството и функционалността на предлаганите продукти и услуги. Предлагането на качествена и надеждна продукция, отговаряща на очакванията на клиентите и пазара, е бизнес мото на Тестел Инженеринг", коментира за сп. Инженеринг ревю инж. Михаил Найденов, управител на Тестел Инженеринг.
Top