thermis plus е ефективно и икономично решение за мерене разход на газ

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2013

Навлизането на новите технологии за отчитане и трансфер на данни при търговското измерване на разход на газ изискват и нови уреди. В съответствие с изискванията на директива 2006/32/ЕС за енергийната ефективност при крайното потребление и енергийните услуги е разработен новият разходомер themisplus, предлаган на пазара от фирма Газтехника.

themisplus е търговска марка диафрагмени разходомери за газ на ELSTER с типоразмери от BK G10 до BK G40, оборудвани с работещ на батерия електронен блок за измерване на обема природен газ при базови условия. Напълно интегрирани сензори за налягане и температура предоставят точни данни за изчисление и преобразуване на обема. Електронният дисплей директно показва текущата измерена стойност на обем при базови условия (например 20 °С и 1,01325 bar). С themisplus вече не е необходим допълнителен външен електронен коректор.

Той е първият търговски и промишлен диафрагмен газов разходомер, който измерва и показва обем при базови условия. В допълнение предава данни за фактуриране ежедневно, използвайки интегриран, захранван с батерии GPRS модем. Практически уредът е "три в едно" - измерва протеклия обем, коригира го към базови условия и трансферира данни.

Благодарение на модулния дизайн на електронния блок, метрологичната част е отделена от част комуникации. Батериите за модулите, както и комуникационният модул като цяло, са сменяеми, без да се нарушава режимът на измерване.

Възможността за дистанционен firmware upgradе и сменяем комуникационен модул осигуряват възможност разходомерите да бъдат модернизирани в случай на нови разпоредби или когато е налична нова технология за предаване на данни.

Разходомерите са сертифицирани метрологично съгласно Директива 2004/22/ЕС (MID) в съответствие с БДС EN 1359 и рекомендация OIML R 137 и са одобрени по ATEX за Зона 1 Ex II-/2G IIA T4.

Григор Филков,
управител на Газтехника ЕООДКлючови думи: Газтехника, thermis plus, разход на газ, разходомериНовият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top