РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > ТилкомТилком, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ТилкомТЪРГОВИЯ С КАБЕЛИ И ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА trade, investment, loyalty телефонни кабели силови кабели оптични кабели бронирани кабели специални кабели шлангови кабели електроапаратура НН електроапаратура СрН трансформатори кабелни глави кабелни муфи изолационни материали кабелни канали гофрирани тръби осветителни тела ключове и контакти HDPE тръби кабелна арматура www.tilcom-bg.com Складова база “Варна” гр. Варна бул. Цар Освободител 289 Тел. 052/59 91 31 Факс 052/59 91 41 E-mail office@tilcom-bg.com Скаладова база "Суходол" гр. София Околовръстен път ул. Суходолска 195 Тел. 02/829 79 64 Факс 02/829 79 84 E-mail office@tilcom-bg.com Складова база "Гара Искър" гр. София Гара Искър ул. Поручик Неделчо Бончев 1 Тел. 02/979 97 50 Факс 02/979 97 71 E-mail office@tilcom-bg.com


Top