Тобиас Савченко, Testo: Благодарение на сътрудничеството си с Глобал-Тест предлагаме оптимални услуги на българските клиенти

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 6, 2013

Уважаеми г-н Савченко, кои са последните технологични тенденции в областта на газовия анализ?
Използваме електрохимични клетки в нашите газанализатори. Тази технология се е доказала като точна, гъвкава и стабилна. Благодарение на нея, инструментите ни могат да се използват в сурови работни условия без опасност от повреда.
Допълнителни предимства на тази технология са: лесна поддръжка, защото крайните потребители могат да заменят газсензорите със собствени. Нашите сензори са вече калибрирани, така че клиентът трябва само да ги замени на място, без да губи ценно време; много добро съотношение цена-качество; голяма гъвкавост при зареждане.

Кои са основните им приложения?
Приложенията за газов анализ може да варират от домашни до индустриални. Нашите газанализатори за домашни приложения се използват за въвеждане в експлоатация и поддръжка на домашни отоплителни системи. Правилната конфигурация на отоплителната система може да спести много пари на домакинството. При индустриални приложения нашите газанализатори се използват за контрол на емисиите, поддръжка на газови турбини, компресори за газопроводите, например при експлоатация, поддръжка и оперативни измервания на промишлени горелки, промишлени двигатели, газови турбини или газови скрубери, както и при измерване на газ в помещения или пещи.

По какъв начин Testo гарантира точността на измерването на своите газанализатори?
Testo е DIN EN ISO 9001 сертифицирана компания и работи непрекъснато за осигуряване на най-доброто възможно качество за нашите клиенти. Затова и всички наши газанализатори са тествани по време на производство с еталонни горива, така че клиентът получава винаги напълно функционален инструмент. При измерване на азотни оксиди на газови турбини най-важният фактор е високата точност на измерването. Това е в основата на оптималните настройки.

По тази причина новаторските анализатори за димни газове могат да се калибрират с тестов газ директно на място от потребителя. Такъв е случаят с testo 350. Той е надежден, когато имате нужда от висока точност за измерване на азотните оксиди в ниски концентрации. В допълнение към това автоматичното продължаване на измервателения обхват, комбинирано с COlow или NOlow сензор, позволява абсолютна точност на измерването, дори при неочаквано високи концентрации на газ. Благодарение на електрохимичните сензори и патентованата сонда за вземане на проби на газ, включително вземане на проби през PTFE маркуч, testo 350 е готов да извърши измерване в рамките на 30 секунди.

Моля, представете последните инструменти за газоизмерване на Testo.
Новият индустриален газанализатор testo 350 може да се използва като допълнение към споменатите по-горе приложения за контрол и мониторинг на официално предписани норми за допустими емисии в димните газове, както и при функционални изпитвания на стационарни инструменти за измерване на емисиите.

Потребителите могат свободно да конфигурират различни обекти за измерване като горелки, газови турбини или промишлени двигатели. На екрана са представени типични горива, както и целесъобразно подредени параметри на димните газове за всеки от измервателните обекти.

В допълнение към това изчисленията и предварителните настройки на инструмента се съхраняват. Полезната информация на екрана винаги води потребителя безопасно през процеса на измерване. Това позволява с газанализатора да се работи лесно без предварително да се познава инструментът.

Цялатата електроника на инструмента е надеждно изолирана и охладена, а сензорите са предпазени от мръсотията на околния въздух. Тази оптимална защита гарантира, че анализаторът може да се използва и в сурова среда. По този начин прекъсванията на работа поради замърсяване са почти изцяло елиминирани.

Как оценявате бизнес дейностите на Testo в областта на българската газова индустрия?
В България сме представени от дългогодишния си партньор фирма Глобал-Тест. Благодарение на това сътрудничество сме в състояние да предложим на българските си клиенти оптимални услуги и консултации. Глобал-Тест се е утвърдила като компетентен представител на нашите продукти за газовата промишленост. Те са първите, към които клиентите трябва да се обърнат по отношение на въпроси, свързани с правилната експлоатация, обслужване и оптимална конфигурация на нашите продукти за всяко приложение.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top