РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ТОМЕ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ТОМЕInovaTools
GERMAN TOOLS GROUP

Новият CURVENMAX е тук!

С новите фрези за сложни и дъгообразни контури на
Inovatools Вие откривате най-иновативната технология.

-Спестявате време до 90%
-Най-новите производствени възможности
-До 60% по-дълга надеждност на инструментите

Inovatools произвежда новия
CURVENMAX само за 3 седмици
индивидуално, според Вашите
желания и нужди, включително
покритието!

Акцията е валидна до края на 2019 г.

CURVE SEGMENT CUTTING

5300 Габрово
ул. Орловска 129
тел.: 066/ 810 555
факс: 066/ 810 550
tome@tomebg.com
www.tomebg.com

ТОМЕ
ЗА ВАШАТА ФОРМА


Top