ТОС осигурява високи резултати с минимални инвестиции

АвтоматизацияВъв ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 3/2021 • 01.06.2021

Прогресив Флоу България, Валентин Борисов: ТОС осигурява високи резултати с минимални инвестиции

 

Валентин Борисов, управляващ партньор, Прогресив Флоу България, пред сп. Инженеринг ревю

 

Доколко се прилагат иновативни решения за ефективно управление на производството в България? Посочете най-интересните реализации у нас. Къде ще е България в това отношение след 5 години?

МТО/МТА решенията от Теория на ограниченията (ТОС) водят до значително (20 – 50%) по-кратък срок за изпълнение, увеличаване на капацитета и по-ниско ниво на разход на материалните запаси. Тези резултати се постигат с минимални, а често и без допълнителни инвестиции. В същото време се подобрява комуникацията, екипната работа и мотивацията. Напълно внедрени такива решения в момента в България няма. Най-разпространени са LEAN методите. Повече от една трета от компаниите, с които се срещаме, ползват този подход.

В няколко компании са въведени описаните по-долу пет фокусиращи стъпки от ТОС. В две компании работи система за управление на проекти по метода на критичната верига (CCPM). ССРМ осигурява по-кратък срок, по-малко разходи и високо качество. Смятам, че след 5 години ефективността и ефикасността на някои производствени компании ще бъде значително подобрена с помощта на тези методи.


Кои индустриални сектори у нас ще имат най-голяма полза от прилагането на съвременните практики и инструменти и защо?

Решенията от ТОС могат да бъдат полезни за всички сектори. Петте стъпки за фокусиране са мощен инструмент за непрекъснато подобрение. Първата стъпка е определяне на ограничението на системата. Всяко производство има поточност. В даден момент един елемент (работен център, цех, процес) има най-нисък капацитет спрямо останалите. Целият производствен капацитет зависи от този елемент. Често значителна част (над 50%) от капацитета на ограничението се губи. Например квалифицирани специалисти отделят много от времето си за нискоквалифицирана работа, многозадачност, липса на подготовка, големи партиди, престои, настройки, проверки за качество и т.н. Затова следващата стъпка е да се осигури ограничението да работи с пълно натоварване.

Третата стъпка е всичко останало в системата да се подчини на взетите дотук решения. Ограничението определя ритъма на работа на цялата система. На входа на системата се пуска малко повече от капацитета на ограничението, за да не остава то без работа. Във всички останали участъци част от времето, хората и машините ще са в престой. Парадоксално, но това е по-полезно за компанията като цяло. Първите 3 стъпки в повечето производствени системи водят до 20 – 50% увеличаване на скоростта и капацитета. Ако пазарът не е ограничение, при следващата стъпка се инвестира в хора и оборудване, които увеличават още капацитета. При увеличаването на капацитета ограничението се измества към друг елемент от системата. Отново се прилага последователността от първите четири стъпки и не се позволява постигнатите значителни резултати да създадат нова зона на комфорт. Когато пазарът е ограничение, се прилага ТОС система за продажбите, основана на създаване и поддържане на решаващо конкурентно предимство. С петте стъпки от ТОС се създава процес на постоянно подобрение и трансформиране на компанията в непрекъснато успяваща.

 

Към статията "Ефективни подходи и инструменти в управлението на производства"

ЕКСКЛУЗИВНО

Top