РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Тотал България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Тотал България 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГАМА ИНДУСТРИАЛНИ МАСЛА TOTAL

От десетилетия при разработването на специализираната гама масла за индустрията Тотал си е поставила за цел да обхване всяко едно индустриално приложение, но едновременно с това да предложи специализирано решение. Разработената гама включва както конвенционални индустриални масла, така и фокус върху отделни пазари и индустриални сегменти, за които се прилага специализиран подход. Такива са: хартиената, текстилната и стъкларската промишленост, химическата индустрия, металообработването и третирането на металите. Основно внимание се обръща на водещ за България сегмент- енергетиката(конвенционална, когенерация и ветро-турбини).


Компанията отделя внимание и върху минното и кариерното дело, производството на цимент и керамичните изделия. За изработката на цялата тази широка гама продукти работят три изследователски центъра на Тотал, базирани в САЩ, Франция и Индия, които внедряват иновациите в продуктите. Екип от високо квалифицирани инженери работят в сътрудничество с производителите на индустриално оборудване, тестват маслата, за да получат техните одобрения. Така се залага на сигурността, на която разчита крайният клиент когато закупи продукт Тотал и очаква той да отговаря на строгите изисквания на производителя на оборудване.
Тотал се фокусира и върху разработването на продукти, които спомагат за намаляването на разходите за поддръжка и консумация на електроенергия. Гамата на Тотал включва няколко големи групи продукти. Първата група са хидравлични масла, като освен конвенционалните, включва и безпепелни, широко застъпени в химическата индустрия. Редукторните масла включват: минерални, синтетични олефини и гликоли. Продуктите за енергетиката от своя страна са разделени на групи: турбинни масла, масла за когенерация и трансформаторни масла. Компресорните масла включват продукти както за въздушни компресори, така и работещи в специални среди. Гамата включва: машинни масла, циркулационни, шпинделни, верижни масла за висока температура, както и масла за цилиндрите на парни двигатели. Компанията произвежда и топлопреносни масла, за хартиената индустрия, а също и двигателни масла за високо натоварени генератори.
Развитието на Вашия бизнес е приоритет за Тотал! Независимо от сложността на приложението експертите й са готови да предложат решение.

 

Цялостни решения за индустриални приложения

Енергия за вас. Всеки ден

 

Тотал България


Top