ТОТЕМА Инженеринг партньор на VOITH и FIREYE

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2005

Отскоро, специализираната в изпълнението на проекти за реконструкция и модернизация на топлоелектрически централи фирма ТОТЕМА Инженеринг е представител за страната на две водещи в международен мащаб компании - VOITH Turbo Couplings и FIREYE, сподели за сп. Инженеринг ревю Валерий Хаджийски, маркетинг мениджър на ТОТЕМА Инженеринг. Американската компания FIREYЕ е специализирана в производството на скенери за мониторинг на горивни процеси. VOITH Turbo Couplings е австрийски производител на хидравлични съединители. "Високата енергийна ефективност на изпълняваните от ТОТЕМА Инженеринг проекти има приоритетно място в стратегията за развитие на фирмата. По тази причина считаме, че високотехнологичните и енергийноефективни технически решения на VOITH Turbo Couplings и FIREYE ще допринесат за развитието на ТОТЕМА Инженеринг", допълва г-н Хаджийски.
Top