Tрадиционeн семинар на Siemens по време на Международния технически панаир-Пловдив 2012

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2012

На 26 септември т. г. в рамките на Международния технически панаир в Пловдив се състоя традиционният семинар на Направление Индустриална автоматизация и Задвижващи технологии на Сименс. Тази година семинарът бе на тема Енергоефективни решения за индустрията от Siemens. Основни акценти бяха цялостните решения за контрол на енергията с продуктовата гама SINAMICS, системи и решения за енергиен мениджмънт, както и новости в индустриалното продуктово и системно портфолио на Siemens.

Семинарът беше открит от инж. Петър Кацаров, мениджър продажби Задвижващи технологии в Сименс, който представи концепцията SINAMICS Control Energy.

Продуктови фамилии SINAMICS G120, SIMOTICS и SIMOGEAR
Адаптираните решения за енергийна ефективност от гамите на продуктовите фамилии SINAMICS G120, SIMOTICS и SIMOGEAR бяха презентирани от инж. Ангел Ангелов, технически експерт - задвижвания. Той представи иновативните решения като Режим на управление на асинхронни двигатели - ECO mode, Режим на хибернация, Каскадно управление и Режим на “байпас”. От презентацията стана ясно, че тези решения, както и вграденият брояч за спестена електроенергия от използването на регулируемо задвижване, са част от стандартната функционалност на честотните регулатори от фамилията SINAMICS G120.

Концепция за контрол на потреблението на енергия SINUMERIK
Новаторска концепция за контрол на потреблението на енергия на системите за цифрово-програмно управление SINUMERIK бе презентирана от инж. Владимир Богоев. Той представи и предимствaтa от използване на многоосни системи от фамилията SINAMICS S120, като възможността за регенериране на енергия обратно в захранващата мрежа, динамичния енергиен мениджмънт и енергийното буфериране в общата DC-шина, които водят до икономии на консумираната електренергия до 80%.

Софтуерите SinaSave и SIZER
Представен бе и софтуерът SinaSave. Той изчислява и сравнява енергийните изисквания на различните видове задвижвания, спомага за оценка и остойностяване на енергоефективната инвестиция, както и периода на възвръщаемост на тази инвестиция.

Също така, интересна възможност за оценка на ефективността на алтернативни задвижващи системи при проектиране на машини и съоръжения бе представена с помощта на софтуера за проектиране и конфигуриране SIZER.

Енергиен мениджмънт
Във втората част на семинара презентация на тема Енергиен мениджмънт бе направена от инж. Бойко Бойков, технически експерт – Системи за автоматизация. В презентационната част бяха засегнати теми, свързани с производството, разпределението и потреблението на електроенергия, начините за формиране стойността на потребената енергия и оптимизиране на консумацията. В демонстрационната част бяха представени 3 различни подхода за визуализиране, архивиране и менажиране на различните типове енергия (електрическа и неелектрическа). “От свободните “фейсплейт”-и за среда WinCC, до специализираната библиотека Powerrate за управление на товарите и системата от високо ниво – B.Data, всички опции дават широки възможности за създаване на доклади, архивиране, прогнозиране и определяне на енергоефективността на всяко едно предприятие”, информира лекторът инж. Бойков.

“Стремежът ни като организатори е посредством тези семинари да информираме клиенти и партньори за всички актуални новини в развитието на функционалността и хардуера в зеленото портфолио на Siemens”, споделиха от компанията.Ключови думи: Международния технически панаир, Пловдив, семинар, SiemensЕКСКЛУЗИВНО
Top