Транспортни системи в ХВП

Начало > Механични системи > Сп. Инженеринг ревю - брой 6/2021 > 17.09.2021

  • Възможността за почистване е сред най-големите приоритети при избора на конвейер за ХВП

  • Сред аспектите на хигиенния дизайн са характерът на заварките и крепежните елементи, лекотата на разглобяване на отделните участъци, финишът на металните компоненти, материалите, използвани за конвейерната лента или верига, видът на предавателния механизъм на задвижването и др.

  • Конвейерните системи са елемент от критично значение за предприятията от ХВП, от който в крайна сметка зависят ефективността и доходността на компаниите

 

С увеличаването на броя на предприятията от хранително-вкусовия сектор, използването на конвейери първоначално се смята за метод за транспортиране, но еволюира до неразделна част от производството на големи количества хранителни продукти за снабдяване на нарастващото население. В началото оборудването се изпълнява от стомана, алуминий, дърво и множество други материали. Употребата на памучни конвейерни ленти е доста широко разпространена поради доброто ниво на разходна ефективност и високата достъпност на материала. Впоследствие производителите на конвейери започват да разработват методи за нанасяне на покрития от различни смоли, позволяващи почистването на повърхностите. Въпреки че това е огромна стъпка в посока подобряване на качеството и хигиената, едва с внедряването на нови синтетични материали се осигурява възможността за по-чисти повърхности, по-висока якост и гъвкавост.

Съвременните конвейери са изминали дълъг път от тогава досега. Ползите от експлоатацията им са се доказали в редица приложения – месопреработка, обработка на плодове и зеленчуци, млечни продукти, печива, замразени храни и др.


Хигиенен дизайн

Всеки остатък от хранителен продукт, който дава възможност за размножаване на микроорганизми върху конвейера, бързо може да доведе до замърсяването на цялата продукция в рамките на конкретната производствена смяна. С възможността за проследяване на микробиалното замърсяване до източника му, отговорността за изтегляне на продукцията и накърняване на репутацията на производителя е по-голяма от всякога. Промените в нормативната база оказват допълнителен натиск по отношение на хигиената в хранително-вкусовия сектор. Фокусът се премества от реагиране на пренасяни чрез храната заболявания и замърсявания към предотвратяването им.

Поради това възможността за почистване е сред най-големите приоритети при избора на конвейер за ХВП. Те са комплексни системи с голяма дължина, които транспортират огромни обеми продукция с възможно най-висока скорост. Замърсяването им има потенциала да излезе извън контрол преди операторите изобщо да осъзнаят, че е възникнал проблем.

На пазара се предлага богата гама от конвейери и различни технологии за поддържането им чисти и проектирането им така, че да улесняват почистването им. Сред аспектите на хигиенния дизайн са характерът на заварките и крепежните елементи, лекотата на разглобяване на отделните участъци, финишът на металните компоненти, материалите, използвани за конвейерната лента или верига, видът на предавателния механизъм на задвижването и др.

Може би най-основната спецификация по отношение на хигиенния дизайн е използването на неръждаема стомана за по-голямата част от конструкцията на конвейера. Повечето от предлаганите на пазара днес конвейери за ХВП – или поне тези, предназначени за директен контакт с продуктите, са изработени от неръждаема стомана, която осигурява устойчивост както на микробиален растеж, така и на корозия. Важно съображение тук е методът на финишна обработка на стоманата. По отношение на корозията, рискът от която нараства с използването на по-агресивни почистващи химикали, неръждаема стомана клас 316 е по-устойчива от клас 304. Според експерти финиш, получен чрез ротационно полиране, ще доведе до по-гладка повърхност, възпрепятстваща закрепянето на микроорганизми, отколкото ако се приложи фрезоване. Като минимум, неръждаемата стомана и ротационното полиране трябва да бъдат взети предвид за зоните на конвейера, в които има контакт с продукцията.

Само използването на неръждаема стомана обаче не е достатъчно. Един конвейер, изработен от неръждаема стомана, може да бъде измиван многократно в рамките на деня, но това не означава непременно, че са достигнати необходимите нива на хигиена. Това е така, защото почистването на конвейери е изцяло различен процес, чийто успех до голяма степен зависи от начина, по който е проектирано съоръжението.

Конструкцията на конвейерните системи за ХВП трябва да включва възможно най-малко точки, в които могат да се образуват отлагания на продукт, заварени, заоблени профили и минимум крепежни елементи в зоните, влизащи в контакт с храните. Сред най-добрите практики в тази област са възможността за премахване на двигателите и системата за управление, без да са необходими инструменти, лесното сваляне на транспортната лента и разглобяване на страничните панели.

Най-рисковата точка в санитарно отношение несъмнено е повърхността на конвейера, която влиза в пряк контакт и служи за транспортиране на храната. Именно там е най-важно финишът и изборът на материал да отговарят на конкретното приложение. Това обхваща не само ефективното транспортиране на продукция, но и наличието на съответствие с изисквания метод на почистване.

Сред най-разпространените материали за транспортните ленти са текстилът и пластмасата. Текстилните ленти са предпоставка за риск от износване и разнищване, което представлява сериозен проблем за хигиената, освен ако ръбовете не са капсулирани. Модулната пластмаса е популярен избор за продукти с високо съдържание на вода (например месо), която трябва да се оттече. Експертите смятат, че от хигиенна гледна точка оптималният избор е уретанова транспортна лента, която елиминира опасността от формиране на цепнатини и е лесна за почистване.

Основните варианти за задвижване са: самостоятелни двигатели, разположени по продължение на транспортната лента (обикновено под нея) и свързани към силови предавки; мотор редуктори със затворен корпус; по-мощни двигатели, разположени в края на контура на лентата, които осигуряват задвижване на цялата й дължина. Всяка от тези опции има своите практични предимства. Самостоятелните двигатели и силови предавки обикновено са на по-ниска цена, тъй като са стандартизирани за редица индустриални приложения. Мотор редукторите често са по-лесни за специфициране и инсталиране, докато последният вид двигатели често са по-енергийно ефективни. По отношение на хигиената обаче, мотор редукторите и по-мощните двигатели, разположени в края на конвейерния контур, имат явно предимство – благодарение на затворения си корпус те са по-устойчиви на процедурите по почистване в хранително-вкусовия сектор. Някои модели разполагат с корпуси, осигуряващи клас на защита IP69K при измиване, което означава, че могат да устоят на струи химичен разтвор с налягане до 20,7 MPa. Повечето от тях също така се свързват директно с транспортната лента, без помощта на верижни зъбни колела, което дава възможност да се избегне създаването на цепнатини и отвори, представляващи хигиенен риск.

Задвижващите компоненти създават и още един риск – замърсяване на хранителните продукти със смазочни течности. В повечето заводи от ХВП се използват специални смазочни течности, предназначени за употреба с храни, но това само редуцира риска, а не го елиминира. Водеща компания в сектора предлага решение на този проблем – вибриращи транспортьори с безмаслени вибриращи двигатели.

Тръбните транспортьори поставят някои уникални предизвикателства по отношение на хигиената. Независимо дали за задвижване на продуктите се използват въздух под налягане или физически компоненти, затворената конструкция на тези съоръжения затруднява достъпа до вътрешността им. На пазара обаче се предлагат решения, които се пропускат през тръбния транспортьор и не само го почистват отвътре, но и събират остатъчни частици продукт, които впоследствие могат да бъдат върнати в производствения цикъл.


Съображения при избора

Конвейерните системи са елемент от критично значение за предприятията от ХВП, от който в крайна сметка зависят ефективността и доходността на компаниите. Технологиите в областта отбелязват непрекъснат напредък, но все пак има няколко фактора, които трябва да се отчетат преди автоматично да се закупи поредният конвейер от неръждаема стомана.

На първо място е лекотата на почистване. Препоръчително е да се заложи на конвейерна система, предлагаща опростен дизайн и лесно разглобяване, позволяващи бързо почистване. Добрата конструкция дава възможност за разглобяване на конвейера, без да е необходимо използването на инструменти. Нужно е да се гарантира, че всички части на оборудването са достъпни за почистване, позволяват оттичане на течността и не създават предпоставки за събиране на течност или продукт. Важен е и цветът на конвейера – синият цвят например може да улесни визуалното идентифициране на замърсявания и частици храна.

Подходящата транспортна система ще е изработена от компоненти, устойчиви на химикали и корозия, за да издържи на честите процедури по почистване. Пластмасовите странични панели и прегради, поддържащи продукта в рамките на конвейера, не се нацепват и разграждат и не задържат микроорганизми, миризми и почистващи агенти. Подмяната им при повреда или при обновяване на конструкцията на конвейерната система е лесна и с високо ниво на рентабилност.

При изчисляване на разходите за една транспортна система за ХВП трябва да се погледне отвъд размера на първоначалната инвестиция. Важно е да се отчетат разходите за експлоатация и поддръжка на системата. Трудът и ресурсите, необходими за почистването на конвейера, бързо могат да се превърнат в най-големия разход. Затова трябва да се избере транспортьор с минимум на брой части и възможност за бързо и ефективно почистване.

Поддръжката и експлоатационната готовност могат да повлияят на производителността. Затова е важно да се определи типът на поддръжка, от която ще се нуждае новата транспортна система. Добре е да се заложи на двигатели с херметична конструкция, гарантираща максимална защита на вътрешните части, както и на подаващи валове без лагери.

При селектиране на система е разумно да се избере доставчик, предлагащ множество видове транспортни ленти. Опцията да се избере монолитна, модулна или мрежеста лента за конвейера ще даде възможност да се осигури идеално транспортиране на хранителния продукт, независимо дали е сух, влажен или лепкав.

Като всяко механично и електрическо устройство, една конвейерна система може да е предпоставка за някои притеснения относно безопасността. Специалистите препоръчват да се избере конвейер, чиито движещи се части – вериги, ленти и верижни зъбни колела, не са достъпни за пръсти, ръце и висящо облекло. Най-безопасните конвейери са проектирани без остри ръбове и гарантират, че всички движещи се части са защитени.

 


Вижте още от Механични системи


Ключови думи: транспортни системи, конвейери, конвейерни системи, фигиенен дизайн, хвпTop