Трелеборг Сийлинг Солюшънс България, Руслан Папазян: Професионалният опит ни дава възможност да предложим решения за различни индустрии

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 9, 2013

Руслан Папазян,
генерален директор на Трелеборг Сийлинг Солюшънс България,
пред списание Инженеринг ревю

Уважаеми господин Папазян, Trelleborg е глобална производствена група, която предлага решения за уплътняване, контрол на вибрациите и защита на производствени среди в цял свят. Какво е мястото на България в пазарната политика на компанията?
Продуктите на Trelleborg присъстват директно на българския пазар от повече от 20 години. От 2007-ма групата има и производствени мощности в страната, представени от Трелеборг Сийлинг Солюшънс Силкотех. Нивото на бизнес активност в индустриите, за които Трелеборг Сийлинг Солюшънс предлага решения, не позволява България да има доминираща роля в глобалната организация.

От друга страна, потенциалът на регионалния пазар прави страната ни и държавите, за които дейността се управлява от България, обект на интерес, който надвишава обема на икономическа активност. Неслучайно през 2013 г. компанията откри своя нов офис и логистичен център в близост до летище София, като базата предлага възможност за организиране на дейности и събития от значение както за регионалните клиенти на Trelleborg, така и за глобалната организация на компанията.

Кои са основните приоритети в дейността Ви с оглед на факта, че офисът на компанията у нас е отговорен за целия регион? Как е организирана дейността ви за покриване на пазарите в съседните страни?
От базата ни в София екипът на компанията управлява дейността в България, Румъния, Беларус, Украйна и Турция. Първостепенен приоритет за Трелеборг Сийлинг Солюшънс България е да сме надежден партньор, като навременно предоставяме нашите иновативни уплътнителни решения на настоящите ни клиенти.

За целта организацията на екипа ни по доставките предоставя възможността да се предлагат продукти от над 20 производствени предприятия, разположени в България или различни точки на света. За да постигнем навременна реакция в кратки срокове, оперираме и със специално изграден климатизиран логистичен и складов център в София.

От друга страна, екипът ни по проектен инженеринг и продажби активно работи по нови продукти, които се внедряват в производството на сегашни или бъдещи клиенти на компанията. Предимството на Трелеборг Сийлинг Солюшънс България е, че професионалният опит и езиковите познания на екипа ни дават възможност да предложим решения за различни продукти, индустрии и държави.

Допълнително, тимът има възможността да координира инженеринговите решения със специалисти от един от деветте глобални центъра за развойна дейност на Трелеборг Сийлинг Солюшънс.

Процесът по продажби и контактът с клиентите ни в България, Румъния, Беларус и Украйна се осъществява директно от офиса в София, като дейността в Турция оперативно се ръководи от локализиран в Истанбул екип по продажби.

Компанията предлага богата продуктова гама. Кои ваши решения се радват на най-голям интерес на местния пазар и от какво е продиктуван той?
Уплътнителните решения на Трелеборг Сийлинг Солюшънс намират приложение в техника, която работи в условия с високи изисквания в космоса, на повърхността на земята и водата или на километри под тях. Индустриите, чиито продукти са изложени на подобни условия, и в които Trelleborg няма участие, са малко.

Същевременно Trelleborg често е водещ доставчик на пазарите, на които участва. По тази причина решенията, които компанията доставя на местния пазар, отговарят на профила на индустрията, която страната развива. Вследствие на състоянието на българския пазар отличен прием имат решенията например за хидравлична техника, електрически инструменти и оборудване, техника за санитарната и петролна промишленост.

В Румъния доставчиците за самолетостроенето и автомобилната индустрия са доминиращи. Беларус е специализирана в производството на тежка подемна и транспортна техника за индустрията и селското стопанство, а Турция и Украйна предоставят почти цялата палитра на индустриалния сектор.

Сред клиентите Ви са някои от най-известните имена в българската индустрия. Разкажете ни малко повече за вече създадените партньорства на местния пазар. Каква е стратегията на компанията за разширяването на листата с дългосрочни клиенти?
Наистина имаме честта сред клиентите ни да са водещите имена в индустрията и техните най-важни партньори и доставчици. Голяма част от българските ни клиенти са експортно ориентирани, като заемат водеща позиция за продуктите, които произвеждат както в Европа, така и в световен мащаб.

За Trelleborg е изключително важно да изгради дългосрочни партньорски взаимоотношения със своите клиенти, които са базират на компетентност, качество на обслужването и постоянно предлагане на най-иновативните решения в индустрията. Една от причините за интереса към продуктите на Trelleborg е, че продуктите ни почти винаги са критични за функционирането на системата, в която са вложени.

Например можете да си представите последствията, ако уплътнителят на един самолетен колесник не функционира, както е предвидено. В това отношение качеството на инженеринговото решение на Trelleborg, изборът на материал, както и контролът при продуктовото производство, гарантират правилната и продължителна работа на системата, в която това уплътнително решение е вложено.

Какво според Вас е бъдещето на пазара на полимерни уплътнения в България и какви са плановете на Трелеборг за пазарно присъствие на него?
Трелеборг Сийлинг Солюшънс е водещ доставчик на пазара на полимерни уплътнения и развитието на дейността на компанията в България до голяма степен ще се определи от два фактора. Единият е бъдещото развитие на сега действащите производствени предприятия, които са клиенти на Trelleborg, а другият е навлизането в България на нови глобални и местни компании.

Вследствие на глобалната криза, започнала през 2008 г., ясно се очертава тенденция на регионализиране на дейността на нашите клиенти с глобално производствено и пазарно присъствие. Регионите, които се оформят, са Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Близкия Изток. В тях глобалните компании се стремят да създадат самодостатъчен производствен капацитет, който да задоволи нуждите на регионалния пазар.

Тази тенденция се различава от периода преди кризата, когато Далечният Изток се възприемаше като основна конкурентна производствена дестинация, задоволяваща глобалното търсене. В това следкризисно развитие България и регионът имат потенциала да привлекат производствени компании за изпълнение на тяхната европейска стратегия.

Страната ни разполага с редица предимства в това отношение, като важно за България е да защити пред потенциалните инвеститори имиджа на страна със стабилна, прозрачна и предвидима бизнес среда.

Руслан Папазян е новият генерален директор на компанията Трелеборг Сийлинг Солюшънс България – част от глобалната група за инженеринг и производство на полимерни уплътнителни решения Тrelleborg. От базата си в София екипът на компанията управлява дейността в България, Румъния, Беларус, Украйна и Турция.

Преди да се присъедини към екипа на Трелеборг, Папазян е работил за швейцарско-шведския концерн за автоматизация и енергетика АББ. През 2000 г. постъпва в изследователския и развоен център на АББ Швеция, като отговорностите му включват проектен мениджмънт и ръководство на екип за продуктови разработки.

През 2009 г. поема управлението на отдел бизнес развитие за енергийни системи и продукти към АББ България и Румъния. От 2010 г. е изпълнителен директор на АББ базата в Севлиево, специализирана в производство и продажби на електроенергийно оборудване.

Руслан Папазян защитава през 2005 г. докторска степен по електро- и полимерни технологии към Кралския технологичен институт – Стокхолм (KTH). Получава награда за най-добра изследователска разработка за 2004 г. от обединението на шведските електропреносни и разпределителни предприятия (ELFORSK).

През 2011 г. печели конкурса Next Generation на в-к Капитал и стипендия за Executive MBA към Шефилдския Университет, Великобритания. През 2012 г. Папазян е избран за член на борда на директорите на Българо-скандинавската търговска камара.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top