РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Трелеборг Сийлинг Солюшънс България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трелеборг Сийлинг Солюшънс БългарияИНЖЕНЕРНИТЕ РЕШЕНИЯ НА БЪДЕЩЕТО

Оптимизирайте живота
на вашите хидравлични системи

Ефективното уплътняване в предизвикателните хидравлични
приложения изисква уплътненията и смазочните материали да
работят заедно. Технологията разработена от Trelleborg за
контролиране на смазването, преобразува хидравличното
уплътняване като контролира условията на смазване на
всички елементи от уплътнителната система.


Открийте повече информация на нашия уебсайт
www.tss.trelleborg.com или сканирайте QR кода.


Трелеборг Сийлинг Солюшънс България ЕООД
София 1592
бул. “Христофор Колумб” 80, ет. 7
Т: 02 969 95 10; 02 969 95 99
Ф: 02 968 90 01
e-mail: tssbulgaria@trelleborg.com

www.tss.trelleborg.com


Top