РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Трелеборг Сийлинг Солюшънс България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трелеборг Сийлинг Солюшънс БългарияTurcon® Roto Glyd Ring® V

Производителност и надеждност в приложения
с високи налягания и периферни скорости.

Трелеборг представя ротационното уплътнение, което
позволява на оборудването да работи по-бързо при
високо налягане и за по-дълго време - Turcon® Roto Glyd Ring® V!

Трелеборг Сийлинг Солюшънс България ЕООД
София 1592
бул. “Христофор Колумб” 80, ет. 7
Т: 02 969 95 10; 02 969 95 99
Ф: 02 968 90 01
e-mail: tssbulgaria@trelleborg.com
www.tss.trelleborg.com


Top