РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Трелеборг Сийлинг Солюшънс България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трелеборг Сийлинг Солюшънс БългарияXLT Материали

XLT - новата подобрена нискотемпературна FKM серия

По-високите постижения и резултати, изисквани от Автомобилната, Нефтогазова и Химическа индустрии, изискват все по-добри материали, използвани за уплътняване: материали способни да понасят изключително ниски температури, високи налягания и устойчивост на химическо агресивни среди. Гамата XLT материали предлага решения за всички тези предизвикателства, чрез иновативните флуороеластомерни смеси за ниски температури, обогатени с перооксид производство на Трелеборг Сийлинг Солюшънс.

Този тип материали са разработени да посрещат изискванията за работа на агрегатите и компонентите в автомобилната индустрия основно, но също така са предпочитани и за работа в химическата индустрия предвид на тяхната отлична химична устойчивост при използване на уплътнителни елементи.

В момента има 6 основни варианта на XLT материали, но разработването на нови смеси е в постоянен процес, с цел удоволетворяване на индивидуални специфични изисквания на клиентите и на различните типове индустриални производства.

Направените тестове на новото поколение XLT смеси, прилагани при био-горива, доказват че тази серия материали превишава и надвишава възможните температурни възможности на традиционните флуорокарбонови еластомери, със сравнително нисък обем на разширения и добро запазване на физическите показатели. Също така демонстрират отлична химическа устойчивост срещу повечето химикали, включително по-агресивните смеси като етанол и метанол горива. XLT фамилията на Трелеборг Сийлинг Солюшънс показва съществени преимущества в сравнение с други еластомерни материали от групата на флурокарбоновите смеси, използвани при решения за уплътнителни системи.

Свойства и предимства
• Увеличена гъвкавост при ниски температури (TR10) в диапазон -30°С до -45°С;
• Увеличена устойчивост на горива и химикали;
• Увеличени уплътнителни възможности в агресивна среда;
• Механична здравина и зносоустойчивост.

Основни приложения
• В Автомобилна индустрия – При високо налягане - инжекцион/ инжектори за директно впръскване при високо налягане;
• Военната индустрия – Хидроакумолатори бутален/прътов тип;
• Минна индустрия – Хидравлични системи при крепежни секции/машини за въгледобив;
• Дърводобина промишленост – Хидравлични системи и цилиндри за навесен инвентар;
• Ветрогенератори – Предавателни кутии
/цилиндри/хидроакумолатори.

Oптимизирано поведение при ниски температури
С резултати на ТR10 при -45°С са постигнати отлични уплътнителни резултати, надвишаващи тези при стандартните флуорокарбонови еластомери.

Завишена горивна и химическа резистентност.

Показани са типични резултати, демонстриращи отличната резистентност на XLT материали към автомобилни горива.

Фамилията от XLT материли имат увеличена химическа устойчивост при намалена способност за абсорбиране на флуида в сравнение с Флуротеполимери (70%F), при ниски температури -45°С.

 

Вашият партньор за уплътнителни решения
Трелеборг Сийлинг Солюшънс България ЕООД
София 1592
бул. “Христофор Колумб” 80, ет. 7
Т: 02 969 95 99
Ф: 02 968 90 01
e-mail: tssbulgaria@trelleborg.com
www.tss.trelleborg.com


Top