Trelleborg: XLT- новата подобрена нискотемпературна FKM серия

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 7/2015 • 18.01.2016

По-високите постижения и резултати, изисквани от Автомобилната, Нефтогазова и Химическа индустрии, изискват все по-добри материали, използвани за уплътняване: материали способни да понасят изключително ниски температури, високи налягания и устойчивост на химическо агресивни среди.
Гамата XLT материали предлага решения за всички тези предизвикателства, чрез иновативните флуороеластомерни смеси за ниски температури, обогатени с перооксид производство на Трелеборг Сийлинг Солюшънс.

Този тип материали са разработени да посрещат изискванията за работа на агрегатите и компонентите в автомобилната индустрия основно, но също така са предпочитани и за работа в химическата индустрия предвид на тяхната отлична химична устойчивост при използване на уплътнителни елементи.
В момента има 6 основни варианта на XLT материали, но разработването на нови смеси е в постоянен процес, с цел удолетворяване на индивидуални специфични изисквания на клиентите и на различните типове индустриални производства.

Направените тестове на новото поколение XLT смеси,прилагани при био-горива, доказват че тази серия материали превишава и надвишава допустимите температурни възможности на традиционните флуорокарбонови еластомери, със сравнително нисък обем на разширения и добро запазване на физическите показатели. Също така демонстрират отлична химическа устойчивост срещу повечето химикали, включително по-агресивните смеси като етанол и метанол горива.
XLT фамилията на Трелеборг Сийлинг Солюшънс показва съществени преимущества в сравнение с други еластомерни материали от групата на флуорокарбоновите смеси, използвани при решения за уплътнителни системи.

Свойства и предимства
•Увеличена гъвкавост при ниски температури (TR10) в диапазон -30°С до 45°С.
•Увеличена устойчивост на горива и химикали;
•Увеличени уплътнителни възможности в агресивна среда;
•Механична здравина и износоустойчивост.

Основни приложения
•В Автомобилна индустрия - При високо налягане - инжекцион/ инжектори за директно впръскване при високо налягане;
•Военната индустрия - Хидроакумолатори бутален/прътов тип;
•Минна индустрия - Хидравлични системи при крепежни секции/машини за въгледобив;
•Дърводобивна промишленост-Хидравлични системи и цилиндри за навесен инвентар.
•Ветрогенератори - Предавателни кутии/цилиндри/хидроакумолатори.

Oптимизирано поведение при ниски температури
С резултати на ТR10 при -45°С са постигнати отлични уплътнителни резултати, надвишаващи тези при стандартните флуорокарбонови еластомери.

Завишена горивна и химическа резистентност
Показани са типични резултати, демонстриращи отличната резистентност на XLT материали към автомобилни горива.
Фамилията от XLT материли имат увеличена химическа устойчивост при намалена способност за абсорбиране на флуида в сравнение с Флуоро/теполимери (70%F*), при ниски температури -45°С.

*индикатор на съдържание на флуор атоми.

Top