Трети национален семинар на тема "Новости в светодиодното осветление"

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2014

В края на миналата година в Минно-геоложки университет “Св. Ив. Рилски” София се проведе Трети национален семинар на тема “Новости в светодиодното осветление”. Семинарът бе организиран от Национален комитет по осветление в България, МГУ “Св. Иван Рилски”, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, регионална колегия София, Браншова камара по светодиодни технологии в осветлението, Научно-технически съюз на енергетиците и Български институт за стандартизация.

В семинара взеха участие около 180 специалисти с интереси в областта на осветлението. Участниците в семинара бяха приветствани от доц. д-р Павел Павлов, зам. ректор по НИД на МГУ „Св. Иван Рилски”.

Сред представените доклади в рамките на събитието бяха: „Новости в светодиодното осветление”, проф. д-р. инж. Христо Василев; „Приложение на светодиодни осветители в офисното и уличното осветление”, доц. д-р. инж. Красимир Велинов; „Стандарти и европейски регламенти в осветлението”, маг. инж. Димчо Михайлов; „Оценка на икономическата ефективност на светодиодно осветление”, д-р. инж. Петър Алексиев и „Добри практики при проектиране на осветителни уредби”, маг. инж. Лилия Аладжем.

По време на семинара бе организирана изложба на съвременни светодиодни лампи и осветители за вътрешно и външно осветление. Презентации на свои продукти направиха фирмите Ентел ТТТ, Самел-90, Солар Лед Пауър и Комет Електроникс.

Доц. д-р. инж. Красимир Велинов, председател на НКО, представи отчет за дейността на Национален комитет по осветление за 2013 г., в който посочи, че за периода 1 април – 5 декември 2013 г. са проведени 8 семинара в различни градове на България и е изградена регионална структура в 12 области на страната.

Отправена бе и покана към участниците в семинара да се включат в XV-тата юбилейна конференция по осветление, която ще се проведе през юни 2014 г в гр. Созопол, и на която ще се отбележат 50 години от създаването на НКО.

По време на семинара бяха връчени плакети-шаржове на доц. д-р Радослав Кючуков по случай неговия 70-годишен юбилей и на доц. д-р. Ганчо Ганчев, навършил 75 години.Ключови думи: осветление, светодиоди, семинар, НКО, Ентел ТТТ, Самел-90, Солар Лед Пауър, Комет ЕлектрониксTop