РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Трумпф България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трумпф БългарияНай-богат избор за Вашия Бизнес

Имате възможност за избор при 2–D рязане на листов материал.
Единствени в света ние предлагаме избор на лазерни машини за листов материал при
компетентна и неутрална консултация, ориентирана единствено и само към Вашите потребности.
С новата лазерна машина TruLаser 3030 ние Ви даваме възможност да избирате между лазерно
рязане с CO2 или с твърдотелен лазер във всички лазерни мощности.
Вие избирате вида на лазерния източник според Вашите потребности.


Top