Trumpf: Hай-висока производителност при щанцоване

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 9/2015 • 18.01.2016

Висока производителност и максимална гъвкавост предлага новата TruPunch 5000 от TRUMPF. С множество иновации TruPunch 5000 е лидер по отношение на производителността, надеждността и гъвкавостта на процеса и предлага пълната гама от TRUMPF технологии за щанцоване. В зависимост от изискванията системата може да бъде индивидуално автоматизирана и позволява изключителна гъвкавост, по-специално при работа на смени.

TruPunch 5000 - една класическа машина, направена още по-продуктивна
Новоразработеното осово задвижване прави най-бързата щанцова машина в света още по-бърза. Задвижването позволява по-високи скорости и ускорения по осите на въртене на новата TruPunch 5000 и по този начин увеличава производителността й. С висока хидравлична мощност се постигат скорости на щанцоване от 1600 удара в минута и гравиране от 3000 удара в минута. Интелигентните функции гарантират надеждна и гъвкава работа на всички процеси.

Благодарение на подвижните щипки целият лист може да се използва без ограничение за оптималния разкрой на детайлите. Операторите вече не трябва да влагат мъртва зона при всяка щипка, което спестява материал и увеличава продукцията. Това позволява листът да се обработва изцяло, без препозициониране и също така опростява програмирането и повишава точността на детайлите. В допълнение към щанцоването и маркирането, TruPunch 5000 може да изработва много и разнообразни избушвания. С функцията активна матрица се изработват както нестандартни, така и много високи избушки. Нещо повече, в комбинация с маси с четки и активна матрица се постига високо качество на готовата продукция без драскотини.

За да използвате целия потенциал на новата TruPunch 5000, TRUMPF предлага безгранични възможности за автоматизация, а клиентът може да избира дали да автоматизира машината поетапно или цялостно. Новият линеен складов магазин за инструменти ToolMaster Linear е лесен и ергономичен за обслужване и заема много малка площ, побирайки в себе си до 90 инструмента. В сравнение с предишното поколение склад за инструментални новият е и много по -бърз.
TruPunch 5000 притежава две награди за дизайн iF Design Award и the Red Dot Award 2015. Интелигентен и опростен, неподвластен на времето и устойчив, последователен и систематичен - тези свойства характеризират новия дизайн на машината TRUMPF и покориха журито и на двата конкурса.

Top